Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd

 Här finner du information om olika sorters utbildningar och vilka de vänder sig till.

Utbildning och stöd

Stöd

Det finns många föreningar och organisationer som arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Här kan du läsa om dem.

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Men det finns hjälp att få av kommunen och Västra Götalandsregionen såsom råd, kunskap och stöd för att underlätta vardagen.

Du kan läsa om stöd till föräldrar, anhöriga och du själv som har en funktionsnedsättning på sidan Föräldrar-, anhörig- och brukarstöd Länk till annan webbplats..

Föräldrar-, anhörig- och brukarstöd

Här kan du hitta en hel del föreningar och organisationer som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Innehåll på denna sida

 1. Anhörigstöd
 2. Det unika föräldraskapet
 3. Familjestödsenheten
 4. Funktionsrätt Borås Individstöd
 5. Föräldragrupper
 6. Hjälp till barn och unga
 7. LaSSe Brukarstödcenter
 8. Nätvandrare
 9. Personligt ombud
 10. Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning
 11. Äldreombudsman
 12. Föreningar och organisationer
 13. Tips på appar

Anhörigstöd

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande. Men det finns hjälp att få av kommunen såsom råd, kunskap och stöd för att underlätta vardagen. Mer information finner du på sidan Hitta stöd till anhöriga. Öppnas i nytt fönster.

Det unika föräldraskapet

Att vara förälder till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF kan vara ett helt annat föräldraskap jämfört med ett ”vanligt” föräldraskap, vilket många gånger ställer höga krav på alla familjemedlemmar. Mer information hittar du på sidan Det unika föräldraskapet Länk till annan webbplats.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten Länk till annan webbplats. i Göteborgs kommun vänder sig till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, till exempel ADHD/ADD eller har svårigheter med inlärning/beteende och som inte får stöd genom LSS. Diagnos är inget krav.

Dessutom;

https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga.4.3e7e2a4a157cbccb6118dabd.html Länk till annan webbplats.

Funktionsrätt Borås Individstöd

Vill du ha hjälp med en ansökan? Har du hamnat vilse i myndighetsdjungeln? Undrar du hur du kan gå till väga när du är missnöjd med ett beslut eller ett bemötande? Behöver du någon typ av stöd på grund av din funktionsnedsättning eller i din situation som anhörig? Undrar du vart du ska vända dig? På Funktionstätts webbplats Länk till annan webbplats. kan du som bor i Borås kommun få råd och stöd i frågor som gäller funktionshinder.

http://funktionsrattvg.se/ Länk till annan webbplats.

Föräldragrupper

Barnavårdscentralerna, BVC, erbjuder vanligen föräldragrupper. Ibland riktar sig dessa till särskilda målgrupper där alla kan delta även om man är inskriven på en annan BVC i staden. Ring din BVC för mer information. Sök din mottagning inom Närhälsan Länk till annan webbplats..
Även inom svenska kyrkan och Borås olika församlingar finns många mötesplatser i form av öppen förskola, babyrytmik och andra barn- och föräldragrupper. Hör av dig till din församling Länk till annan webbplats.för vidare information.

Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad, och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, vart du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation. Hjälp till barn och unga. Öppnas i nytt fönster.

LaSSe Brukarstödcenter

LaSSe Brukarstödcenter Länk till annan webbplats. arbetar med rådgivning till personer med olika funktionsnedsättningar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att finnas som ett naturligt stöd för individen och närstående när problem uppstår. Rådgivningen utgår från dina behov och är kostnadsfri för dig som bor inom Västra Götalandsregionen.

Nätvandrare

Nätvandring innebär att försöka se, stötta och stärka unga via nätet. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare Länk till annan webbplats. kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön.

Personligt ombud

Personligt ombud Öppnas i nytt fönster. är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och
långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få den service och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen. Du som har en omfattande och långvarig psykiskt funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälpen du kan behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter. Personligt ombud är kostnadsfritt för den enskilde.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

På Västra Götalandsregionens webbplats finns information på sidan Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

Äldreombudsman

Äldreombud Öppnas i nytt fönster. uppgift är att värna äldres rätt i samhället. Du kan vända dig till Äldreombudsmannen med frågor, få råd och vägledning eller framföra synpunkter som berör äldres rättigheter. Äldreombudsmannen är en neutral stödperson, frikopplad från verksamheten.

Föreningar och organisationer

Det finns ett flertal föreningar och organisationer och för många kan de vara ett stort stöd. Det kan innebära att träffa andra människor i samma situation, att delta i träffar med olika teman eller att få nya vänner. Här hittar du olika föreningar och organisationer och länkar till deras webbplatser.

ADHD24 Länk till annan webbplats.

Afasi Länk till annan webbplats. Borås

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Astma och Allergiförbundet Länk till annan webbplats.

Attention Länk till annan webbplats.

Attention Borås Länk till annan webbplats.

Autism och Aspergerförbundet Länk till annan webbplats.

Autism- och Aspergerföreningen Länk till annan webbplats. Västra Götaland

Barnplantorna - för barn med hörselhjälpmedel Länk till annan webbplats.

Bipolarna Länk till annan webbplats.

Borås Besöksverksamhet Länk till annan webbplats.

Borås Demensförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Hörselskadades Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borås Fäktning/Sandhult SK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bris region väst Länk till annan webbplats.

Compassen - för enskilda med ADHD/ADD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras familjer Länk till annan webbplats.

DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Länk till annan webbplats.

DHR Boråsavdelningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Länk till annan webbplats.

Diabetes föreningen Länk till annan webbplats. Borås

DSAS - Dravets Syndrome Association Sweden, intresseförening Länk till annan webbplats.

Dyslexiförbundet Länk till annan webbplats. Borås

Dyslexiförbundet FMLS Länk till annan webbplats.

EDS- Ehlers- Danlos syndrom Riksförbund Sverige Länk till annan webbplats.

Enastående föräldrar Länk till annan webbplats.

FAS- föreningen Länk till annan webbplats.

FHDBF-Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer Länk till annan webbplats.

Fibromyalgiförbundet Länk till annan webbplats. Borås

FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Länk till annan webbplats.

FUB (Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Länk till annan webbplats. Borås

Funktionsrätt Borås Länk till annan webbplats.

Funktionsrätt VG Länk till annan webbplats.

Funktionsrätt Sverige Länk till annan webbplats.

Föreningen Anonymous - förening för föräldrar och vänner till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar utan diagnos Länk till annan webbplats.

Föreningen Mind - för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Föräldraföreningen för dyslektiska barn Länk till annan webbplats.

Föreningen 22q11 Länk till annan webbplats.

Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Länk till annan webbplats.

Gapet Länk till annan webbplats.

Grunden Göteborg - förening för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Länk till annan webbplats.

Gyllenkroken Länk till annan webbplats.

Gyllingen Länk till annan webbplats.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Länk till annan webbplats.

Hjärt- och Lungsjukas riksförbund Länk till annan webbplats.

Huvudvärksföreningen Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörselskadades Riksförbund – HRF Länk till annan webbplats.

Kraftens hus Länk till annan webbplats. Borås – stöd för cancerberörda

Kunskapsguiden.se Länk till annan webbplats.

Kuling.nu Länk till annan webbplats.

Livlinan Länk till annan webbplats.

MiM Kunskapscentrum Länk till annan webbplats.

Mitt privatliv Länk till annan webbplats.

Mis- Motion- och Idrottsförening för synskadade Länk till annan webbplats.

Narkolepsiföreningen Länk till annan webbplats.

Nationella funktionen sällsynta diagnoser - NFSD Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Länk till annan webbplats.

Neuroförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuro Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Neuroförbundet – Giva Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OA Organiserade Aspergare VGL Länk till annan webbplats.

OUR Normal -Hitta nya familjekontakter Länk till annan webbplats.

Parasport/Borås Öppnas i nytt fönster.

Parasport – Borås HBK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parasport - IF Mormors gäng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parasport/Västergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkinsonföreningen Länk till annan webbplats. Södra Älvsborg

Passalen - fritid för alla Länk till annan webbplats.

Personskadeförbundet RTP Länk till annan webbplats. Borås

Prader- Willis förening Länk till annan webbplats.

Psoriasisföreningen Länk till annan webbplats. Borås

Primär Immunbrist Organisationen – PIO Länk till annan webbplats.

Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka – RMT Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar – RBU Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU Länk till annan webbplats.

Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa- RUS Länk till annan webbplats.

Röda Korset/Jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

UMO din ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.

Sane - Förbundet autoimmuna infektionsutlösta neuropsykiatriska sjukdomar Länk till annan webbplats.

Schizofreniförbundet Länk till annan webbplats.

Självhjälp på vägen Länk till annan webbplats.

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd Länk till annan webbplats.

Svenska NCL-föreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödkompisarna – för personer som drabbats av cancer Länk till annan webbplats.

Svenska Celiakiförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska diabetesförbundet Länk till annan webbplats.

Svenska Downföreningen Länk till annan webbplats.

Svenska epilepsiförbundet Länk till annan webbplats.

Svenska OCD-förbundet Ananke Länk till annan webbplats.

Svenska Psykiatriska Föreningen Länk till annan webbplats.

Svensk Touretteförening Länk till annan webbplats.

Svenska ÅngestSyndromSällskapet – ÅSS Länk till annan webbplats.

Sveriges Dövas Riksförbund Länk till annan webbplats.

Sverigefinska Synskadeförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synskadades Riksförbund – SRF Länk till annan webbplats.

Så funkar sex Länk till annan webbplats.

Sällsynta Diagnoser Länk till annan webbplats.

Tjejjouren.se Länk till annan webbplats.

Utopia kulturförening Länk till annan webbplats.

VSFB (Vi som förlorat barn) Länk till annan webbplats. Borås

Williams syndromförening i Sverige Länk till annan webbplats.

Tips på appar

Tips på olika appar som du kan ladda ner till din mobil eller läsplatta.

Ett axplock av appar som finns på marknaden för olika ändamål såsom musik, kommunikation, aktivitet och upplevelser. Sammanställd av Eldorado.

Borås Stad har inte kvalitets- eller säkerhetsgranskat apparna utan att det är upp till var och en att bedöma vilka appar som är lämpliga att använda, vilken information som bör hanteras i apparna, om säkerheten är lämplig etc.

Tips på Appar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åter till meny

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender