Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kompetensstöd inom området funktionsnedsättning

För dig som är anhörig eller arbetar med personer med funktionsnedsättningar finns det flera olika aktörer som håller i utbildningar.

 
Utbildning och stöd

Innehåll på denna sida

 1. DART (Dataresurscenter)
 2. E-autism webbutbildning
 3. Eldorado
 4. Familjestödsenheten
 5. Föräldrautbildning
 6. Grundläggande föräldrainformation om autism
 7. Lär dig tecken som stöd till talet
 8. NPF-podden
 9. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser
 10. Studiecirkeln När jag inte längre är med
 11. Studieförbundet Sensus
 12. Utbildning i TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation
 13. Utbildningscenter Autism
 14. Ågrenska

DART (Dataresurscenter)

DART Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. De arbetar med AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och datorstöd för alla åldrar. De erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning och utbildning, forskning och utveckling.

Vem kan vända sig till DART?

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Föräldrar och närstående till dessa personer
Personal inom habilitering och rehabilitering samt annan vårdverksamhet
Personal inom skola, dagcenter och boendeverksamhet.

E-autism webbutbildning

e-autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla.

Webbkursen "Introduktion till autism" är uppdelad i olika avsnitt som bland annat berör tänkande, sinnesintryck, kommunikation, stress och energi. Du kan göra de olika avsnitten i din egen takt. Du kan logga ut och sedan logga in och fortsätta där du var vid ett annat tillfälle. På slutet kan du göra ett kunskapstest och skriva ut ett diplom.

Eldorado

Eldorado Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i Göteborg erbjuder aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Eldorado har även kurser och föreläsningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Familjestödsenheten

Familjestödsenheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Borås stad vänder sig till familjer med barn/ungdomar, som har svårigheter med koncentration/ uppmärksamhet, till exempel ADHD/ADD eller har svårigheter med inlärning/beteende och som inte får stöd genom LSS. Diagnos är inget krav.

Föräldrautbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare. Det sker vid deras Resurscenter dövblind, döv/hörsel och syn samt inom ramen för Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

Du kan läsa om fler föräldrautbildningar på Specialpedagogiska skolmyndighetens söksida om föräldrautbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundläggande föräldrainformation om autism

Föräldrainformationen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. riktar sig främst till dig som har barn med autismspektrumtillstånd, men även andra i barnets närhet kan ha nytta av att se filmerna. Informationen har sex avsnitt som innehåller en eller flera filmer.

Lär dig tecken som stöd till talet

Bra stöd kan du få genom att lära dig tecken som stöd till talet. Här är några exempel på externa webbplatser där du kan läsa mer: UR.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Teckenförlaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NPF-podden

NPF- podden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är till för alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Två av Sveriges främsta experter på området, psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo, svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. erbjuder utbildning till föräldrar och vårdnadshavare. Det sker vid deras Resurscenter dövblind, döv/hörsel och syn samt inom ramen för Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Målgruppen för TUFF är föräldrar som är i behov av teckenspråk i kommunikationen med sina barn. TUFF syftar till att ge föräldrar/vårdnadshavare sådana färdigheter att de på ett funktionellt sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och därmed främja barnens utveckling. Utbildningen innebär också en möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att träffas och utbyta erfarenheter.

Studiecirkeln När jag inte längre är med

Studiecirkeln När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden har tagits fram av projekt Delaktighet och stöd, ett Arvsfondsprojekt inom Bräcke diakoni. Samarbetspartners är Anhörigas Riksförbund, Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar – Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan – Göteborg.

I projekt Delaktighet och stöd möter vi föräldrar som har vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning. Många av dem har en oro inför framtiden. Så här skrev en förälder till oss:

”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva formulera det vi gör.”

Utifrån detta önskemål som visade sig vara mångas, har vi utarbetat studiecirkeln När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden.

Studiecirkeln är ett sätt för föräldrarna att närma sig frågan om framtiden och få samtala med andra i liknande situation. Studiecirkeln ger också kunskap och information vilket kanske kan bidra till att man kan känna sig något tryggare. I levnadsberättelsen som ingår i materialet erbjuds föräldrarna att ge en bild av sitt vuxna barn som känns viktig att förmedla till omgivningen i syfte att dottern/sonen ska bli bemött med förståelse och värme.

Studiecirkelmaterialet är gratis att ladda ner på Bräcke diakonis webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns också en handledning för ledare till studiecirkeln.

Studieförbundet Sensus

Sensus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett studieförbund som är verksamma över hela landet och spänner över många områden från dans, teater, och musik till samtalsgrupper, ledarutveckling och yrkesutbildningar, språk och däribland också teckenspråk.

Utbildning i TAKK – Tecken som alternativ kompletterande kommunikation

TAKK kan användas med personer på alla utvecklingsnivåer. Kursen ger teoretisk grund om tecken som
kommunikation och vad man ska tänka på när man arbetar med personer som har en hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du får ett basordförråd av bland annat alfabet, siffror, kläder, mat, tidsuttryck och känslor. Du kan läsa mer om kursen på Eldorados Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Region Uppsalas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats under utbildningar.

Utbildningscenter Autism

Utbildningscenter Autism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drivs och ägs av Autism- och Aspergerförbundet. De har utbildningar både på sitt utbildningscenter Bergskog i Sunne och på andra orter i landet. De flesta utbildningar riktar sig både till personal, föräldrar/anhöriga och personer med autismspektrumtillstånd.

Ågrenska

På Ågrenska finns den kunskap du behöver. De erbjuder kurser, utbildningar och föreläsningar, hos oss på Lilla Amundön eller nära dig.

De har lång erfarenhet och en gedigen kunskap om sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar. Till våra utbildningar anlitar de både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av arbete med barn, unga och vuxna med olika diagnoser. Hos oss är det sällsynta vanligt. De vänder oss till dig med funktionsnedsättning, är förälder eller närstående, du som i ditt arbete möter personer med funktionsnedsättningar eller av andra anledningar söker mer kunskap.

Ågrenskas utbildningsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åter till meny

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kompetensstöd inom området funktionsnedsättning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender