Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Alkoholkonsumtion

Alkoholvanor tas med genom livet. Fler seniorer dricker mer än tidigare generationer. Det finns flera anledningar att se över sin alkoholkonsumtion.

Kroppen tål alkohol sämre med stigande ålder. Muskelmassan minskar, vilket gör att utspädningen av den alkohol vi dricker blir mindre. Samma mängd alkohol ger därför en högre promillehalt i blodet när man är äldre.

Även om seniorer dricker mindre alkohol och är mindre berusade jämfört med yngre har alkoholkonsumtionen ökat bland gruppen 65 år och äldre, på senare tid. Pensioneringen kan innebära en risk för ökad alkoholkonsumtion, i samband med mer fritid. Män dricker i betydligt högre utsträckning än kvinnor, men alkoholkonsumtionen ökar mest bland kvinnor.

Ökad alkoholkonsumtion leder i regel till ökade skador. Alkoholrelaterade sjukdoms- och dödsfall i åldern 65-84 år har blivit vanligare. Alkohol kan dessutom verka negativt tillsammans med läkemedel.

Den skyddande effekt man tidigare har talat om kring alkohol, har visat sig sakna stöd i forskningen. Den allmänna rekommendationen för att minska skador av alkohol är där ”ju mindre desto bättre”. Att dricka sig berusad innebär alltid en risk.

År 2019 kom rapporten Alkohol och äldre, som är en översikt av internationell och svensk forskning. Där ges specifika rekommendationer för äldres alkoholkonsumtion:

Rekommendationer för seniorer

  • 1 standardglas/dag i genomsnitt (= 7 glas/vecka)
  • Max 2 standardglas på en och samma dag
  • Den som inte dricker bör inte börja. Den som dricker sällan bör inte dricka oftare.
  • Ingen alkoholkonsumtion alls är att föredra vid vissa sjukdomar, dålig balans eller vid intag av vissa läkemedel.


Många upplever inte själva att de dricker för mycket. Ett riskfyllt alkoholbruk är alltså många gånger osynligt, både för den som dricker och de som eventuellt finns nära. Att öppna upp och berätta för någon eller några, som också kan vara i familj och vänkrets, kan vara ett mycket viktigt steg i riktning mot bättre hälsa.

Guldkant eller riskbruk är ett projekt om äldre och alkohol.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Där finns filmer och annat för dig som vill bli mer medveten om din alkoholkonsumtion.

Om du vill läsa mer eller få hjälp att sluta dricka:

www.sas.vgregion.se/patient/din-halsa/alkohollänk till annan webbplats

www.narhalsan.se/halsocoachlänk till annan webbplats

eller kontakta din vårdcentral.

Senast ändrad: 2020-04-16 15.17

Ändrad av:

Dela sidan: Alkoholkonsumtion

g q n C