Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Badplatser

I Borås finns 24 stycken kommunala badplatser. Här finns både stora badplatser med sandstrand, brygga, lekplats och stora grönytor men även mindre och lugnare badplatser. Badplatserna är ganska väl spridda över hela kommunen.

Nytt på badplatserna år 2019!

År 2019 får Kypesjöns badplats nya bryggor!

Badplatsen i Sandared har gjorts om och är nu betydligt större. Ungefär hälften av den nya ytan består av sand och hälften av nysådd gräsmatta.

I Frufällan har vi också byggt om för att göra gångvägen ned till bryggan mer tillgänglig. Samtidigt har vi också grävt bort en hel del av den sprängsten som fanns på sjöbottnen.

Läs mer om de olika badplatserna. Karta över badplatserna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

foto på brygga och hopptorn vid Rammsjöns badplats i Dannike

Ny brygga och hopptorn vid Rammsjöns badplats i Dannike!


Tillgänglighet på badplatserna

Badplatserna vid Almenäs och Kypesjön har tillgänglighetsanpassade badramper, handikapptoalett och tillgänglighetsanpassade picknickbord och grillplatser. Läs mer i tillgänglighetsdatabaselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hundar på badplatserna

Sjöbo badplats och Furusjöns badplats i Viskafors är båda hundbadplatser dit din hund är väkommen att bada tillsammans med dig! Visa hänsyn till andra badande!

Utöver dessa hundbadplatser går det också bra (utefter allemansrätten) att bada med hund på följande platser:

 • Kypesjön: tvärs över sjön sett från stora badplatsen
 • Byttorpssjön/Kolbränningen: intill grillplatsen tvärs över sjön från stora badplatsen
 • Fristad: lilla stranden mellan Asklanda och Skalle badplatser
 • Tämta: öster om Torvån vid stora badplatsen
 • Dalsjöfors: det så kallade "hundbadet" längs med nya elbelysta promenadstigen längs Dalsjön
 • Sjömarken: udden väster om bryggan
 • Sandared: stranden intill Segelsällskapet

Vid samtliga badplatser råder koppeltvång för hundar. Vid Almenäs badplats är det hundförbud mellan 1 maj - 1september.

Under lågsäsong, 2 september-30 april, är det tillåtet att låta din hund bada på samtliga badplatser.

Säkerhet på badplatserna

Vid samtliga badplatser finns livboj med kastlina och och hake. Vid de större badplatserna finns också en livräddningsflotte. Varje år kontrolleras dessa av Räddningstjänsten.

Se en kort film om livräddninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster framtagen av Myndigheten för skydd och beredskap.

Räddningstjänsten tillsammans med en lokal dykarförening hjälper oss också att söka av botten runt badplatserna 3 gånger per år.

Alla badplatser har en informationstavla där du kan läsa om badvett och larmnummer.

Badvattenkvalitet

Vid varje badplats görs minst tre badvattenprovtagningar per säsong. Vid Almenäs och Sjömarkens badplatser tas fem prover per säsong. Proven analyseras sedan av en legimiterad firma. Resultaten av proven kan du sedan se på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Det som ibland gör att något enstaka prov är sämre är att fåglar uppehåller sig vid badplatsen och förorenar vattnet. Om ni vill hjälpa till att hålla värdena på badplatsen på en bra nivå så är vi tacksamma för att ni låter bli att mata fåglarna och dessutom ser till så att alla matrester/skräp hamnar i soptunnan eller tas med hem.

Datum för badvattenprovtagning 2019.

Badvett och bådvett

Läs om Bad- och båtvett på Svenska Livräddningssällskapets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid badplatserna i Sjömarken, Sandared, Skalle, Dalsjön och Buastrand är det förbud mot båttrafik inom badplatsområdet.

Skötsel

De flesta badplatserna sköts av Servicekontoret. Badplatserna i gamla Fristad kommundel sköts av Fristadbostäder AB. Ytterligare fem badplatser sköts av föreningarna Rydboholms Sportklubb, Svaneholms byalag, Buastrands stugägarförening och Dannike IK. Hofsnäs badplats sköts av Tekniska förvaltningen.

Hyrtoaletter finns vid badplatserna från 1 juni fram till cirka 15 september.

Toalettbyggnaden på Almenäs är upplåst under perioden 1 april-15 oktober.

Skötselansvarig

 • Almenäs badplats
 • Sjöbo badplats

Servicekontoret, 033-35 74 10

Skötselansvarig

 • Byttorps badplats
 • Dalsjöns badplats
 • Marsjöns badplats
 • Sandareds badplats
 • Sjömarkens badplats
 • Tolkens badplats
 • Östra Valsjöns badplats

Servicekontoret, 033-35 74 07

Skötselansvarig

 • Kypesjöns badplats

Servicekontoret, 033-35 74 12

Skötselansvarig

 • Skansasjöns badplats
 • Transås badplats

Servicekontoret, 033-35 74 11

Skötselansvarig

 • Asklanda badplats
 • Frufällans badplats
 • Skalle badplats
 • Sparsörs badplats
 • Tämta badplats

Fristadbostäder, 033-22 25 50

Skötselansvarig

 • Bogryds badplats

Svaneholms byalag, 0708 - 79 48 25

Skötselansvarig

 • Bua badplats

Buastrands stugägarförening, 073 - 68 42 618

Skötselansvarig

 • Furusjöns badplats
 • Storsjöns badplats

Rydboholms Sportklubb, 033-29 11 70

Skötselansvarig

 • Rammsjöns badplats

Dannike IK, 0703-37 33 21

Skötselansvarig

 • Hofsnäs badplats

Tekniska förvaltningen, 033-35 73 71

Senast ändrad: 2019-08-25 22.01

Ändrad av:

Dela sidan: Badplatser

g q n C