Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Badplatser

I Borås finns 24 stycken kommunala badplatser. Här finns både stora badplatser med sandstrand, brygga, lekplats och stora grönytor men även mindre och lugnare badplatser. Badplatserna är ganska väl spridda över hela kommunen.

Brygga och hopptorn vid Rammsjöns badplats i Dannike


Tillgänglighet på badplatserna

Badplatserna vid Almenäs, Kypesjön och stora stranden i Sandared har tillgänglighetsanpassade badramper, handikapptoalett och tillgänglighetsanpassade picknickbord och grillplatser.

Hundar på badplatserna

Sjöbo badplats och Furusjöns badplats i Viskafors är båda hundbadplatser dit din hund är väkommen att bada tillsammans med dig, visa hänsyn till andra badande.

Utöver dessa hundbadplatser går det också bra (utefter allemansrätten) att bada med hund på följande platser:

 • Kypesjön: tvärs över sjön sett från stora badplatsen
 • Byttorpssjön/Kolbränningen: intill grillplatsen tvärs över sjön från stora badplatsen
 • Fristad: lilla stranden mellan Asklanda och Skalle badplatser
 • Tämta: öster om Torvån vid stora badplatsen
 • Dalsjöfors: det så kallade "hundbadet" längs med nya elbelysta promenadstigen längs Dalsjön
 • Sjömarken: udden väster om bryggan
 • Sandared: stranden intill Segelsällskapet

Vid samtliga badplatser råder koppeltvång för hundar. Vid Almenäs badplats är det hundförbud mellan 1 maj - 1september.

Under lågsäsong, 2 september-30 april, är det tillåtet att låta din hund bada på samtliga badplatser.

Säkerhet på badplatserna

Vid samtliga badplatser finns livboj med kastlina och och hake. Vid de större badplatserna finns också en livräddningsflotte. Varje år kontrolleras dessa av Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten tillsammans med en lokal dykarförening hjälper oss också att söka av botten runt badplatserna 3 gånger om året.

Alla badplatser har en informationstavla där du kan läsa om badvett och larmnummer.

Badvattenkvalitet

Vid varje badplats görs minst tre badvattenprovtagningar per säsong. Vid Almenäs och Sjömarkens badplatser tas fem prover per säsong. Proven analyseras sedan av en legimiterad firma. Resultaten av proven kan du sedan se på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det som ibland gör att något enstaka prov är sämre är att fåglar uppehåller sig vid badplatsen och förorenar vattnet. Om ni vill hjälpa till att hålla värdena på badplatsen på en bra nivå så är vi tacksamma för att ni låter bli att mata fåglarna och dessutom ser till så att alla matrester/skräp hamnar i soptunnan eller tas med hem.

Badvett och båtvett

Läs om bad- och båtvett på Svenska Livräddningssällskapets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid badplatserna i Sjömarken, Sandared, Skalle, Dalsjön och Buastrand är det förbud mot båttrafik inom badplatsområdet.

Skötselansvar på våra badplatser

Hyrtoaletter finns vid badplatserna från 1 juni fram till cirka 15 september.
Toalettbyggnaden på Almenäs är upplåst under perioden 1 april-15 oktober.

Skötselansvarig

 • Almenäs badplats
 • Sjöbo badplats

Servicekontoret, telefon 033-35 74 10

Skötselansvarig

 • Asklanda badplats
 • Dalsjöns badplats
 • Frufällans badplats
 • Marsjöns badplats
 • Skalle badplats
 • Sparsörs badplats
 • Tämta badplats
 • Äspereds badplats
 • Skansasjöns badplats

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, telefon Borås Stads växel 033 - 35 36 03

Skötselansvarig

 • Byttorps badplats
 • Rydets badpltas
 • Sandareds badplats
 • Sjömarkens badplats
 • Östra Valsjöns badplats
 • Transås badplats

Servicekontoret, telefon 033-35 74 07

Skötselansvarig

 • Kypesjöns badplats

Servicekontoret, telefon 033-35 74 12

Skötselansvarig

 • Bogryds badplats

Svaneholms byalag, telefon 0708 - 79 48 25

Skötselansvarig

 • Bua badplats

Buastrands stugägarförening, telefon 073 - 68 42 618

Skötselansvarig

 • Furusjöns badplats
 • Storsjöns badplats

Rydboholms Sportklubb, telefon 033-29 11 70

Skötselansvarig

 • Rammsjöns badplats

Dannike IK, telefon 0703-37 33 21

Skötselansvarig

 • Hofsnäs badplats

Tekniska förvaltningen, telefon 033-35 73 71

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Badplatser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol