Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Priser Stadsparksbadet

Priser för Stadsparksbadet, gäller till och med den 31 december 2022.

Ordinarie priser

Engångsbiljett

10-kort**

Årskort

3 månaders-kort

4 månaders-kort

6 månaders-kort

Vuxna

115 kronor

720 kr

2100 kronor

825 kronor


1240 kr

Ungdom 12-17 år

75 kronor

460 kronor

1050 kronor
Barn 3-11 år i vuxens sällskap

65 kronor

360 kronor

620 kronor
Familjebad (2 vuxna + 3 barn eller 1vuxen + 4 barn)

270 kronor


Studerande och ålderspensionärer och FAR ***

85 kronor
720 kronor


** 10-kort gäller 1 år från utfärdandedatum

*** Mot uppvisande av foto- id. och studentlegitimation.

Vid köp av 3, 4 och 6 månaderskort samt årskort, tillkommer en deposition på 50 kronor.

Under fredag, lördag och söndag samt lov, betalar man för hela sällskapet in till simhall och cafe.

Regler och åldersgränser för barn och ungdomar:

Barn under tolv år ska ha badande vuxen i sällskap inne på våra badanläggningar.

Du måste ha fyllt 12 år och vara simkunnig för att få gå in och bada utan vuxens sällskap.

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB). 

Badpriser för 2022

Taxor och avgifter 2022. Pdf, 1.5 MB.

Dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat, du kan få samma information genom att kontakta Anna Paulsson, enhetschef på badet.

Till våra autogirokunder

Vi kommer även fortsättningsvis att ha våra autogiron pausade.
Detta då vi säkert vill veta att smittspridningen inte tar fart igen.
Ni som har ett pausat autogiro, har möjlighet att köpa ett månadskort till samma pris under tiden.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Priser Stadsparksbadet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender