Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utbildning och förskola

I Borås Stad finns cirka 70 förskolor och ett 40-tal grundskolor och anpassad grundskola. Vi har också fritidshem, kulturskola, gymnasieskolor och vuxenutbildning. På de här sidorna kan du läsa om de olika pedagogiska verksamheterna.

En pojke plockar leksaker ur en låda

Förskola
I förskolan får barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling.

elever i klassrum

Grundskola
I Borås Stad finns ett 40-tal grundskolor och två anpassade grundskolor. De allra yngsta eleverna går i förskoleklass. Vi har också fritidshemsverksamhet och ett centrum för flerspråkigt lärande.

Elever i gymnasieskolan

Gymnasieskola
I Borås finns fyra kommunala gymnasieskolor samt anpassad gymnasieskola. Skolorna erbjuder ett stort utbud av gymnasieprogram med olika inriktningar och profiler.

Elev på vuxenutbildningen

Vuxenutbildning
Utbildningar anpassade till vuxna. Du kan studera kurser på dagtid, kvällstid eller på distans och du gör själv upp din studieplan och kan anpassa din utbildning efter dina förutsättningar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildning och förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender