Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Musik

Fördjupningsprogrammet vänder sig till dig som har ett stort intresse för musik, övar regelbundet på ditt instrument eller sång och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.

Genom fördjupningsprogrammet kommer du bli väl förberedd för att söka högre musikutbildningar. Fördjupningsprogrammet söker du tidigast våren du går i åk 6.
Du kan söka fördjupningsprogrammet även i högre årskurser. Terminsavgift 700 kr. Innan sommarlovet får du veta om du kommit in på fördjupningsprogrammet. 

Kursbeskrivning

Årskurs 7-9

 • Huvudämne 40 minuter per vecka
 • Du deltar i minst en ensemble ledd av lärare
 • Välj minst ett av alternativen nedan (man får välja fler om man så önskar):
  • Ackordinstrument. Spelar du redan ett ackordinsrument som huvudämne får du välja valfritt biinstrument.
  • Musikteori
  • Musikproduktion

Gymnasiet

 • Huvudämne 40 minuter per vecka
 • Du deltar i minst en ensemble ledd av lärare
 • Ackordinstrument. Spelar du redan ett ackordinstrument som huvudämne får du välja valfritt biinstrument.
 • Musikteori
 • Musikproduktion (ej obligatoriskt)

I fördjupningsprogrammet i Musik ingår att man ställer upp i Kulturskolans utåtriktade verksamhet och spelar vid förfrågan. Redovisning och resultat av studierna redovisas i form av ett uppspel i slutet av läsåret. Du får då feedback från en lärarjury. Minst 80% närvaro på lektionerna krävs för att få fortsätta på fördjupningsprogrammet nästa läsår. Väljer man att gå fördjupningsprogrammet måste man delta i alla kurser inom programmet. Man kan inte välja enbart vissa delar.   

Uppspelning

För att få gå på fördjupningsprogrammet krävs det att du gör en uppspelning som du förbereder tillsammans med din lärare. Uppspelningen sker i maj eller juni. I samband med uppspelningen kommer vi också ha en kortare intervju.

Ansökan till fördjupningsprogrammet

Ansökan till fördjupningsprogrammet gör du via vår e-tjänst efter att du fått information av din lärare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Musik

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender