Meny

Meny

Musik

Fördjupningsprogrammet vänder sig till dig som har ett stort intresse för musik, övar regelbundet på ditt instrument/sång och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper. Genom fördjupningsprogrammet kommer du bli väl förberedd för att söka högre musikutbildningar. Vi erbjuder ett upplägg för dig som går i åk 7-9, och ett annat upplägg för dig som går på gymnasiet. Fördjupningsprogrammet söker du tidigast våren du går i åk 6. Du kan söka fördjupningsprogrammet även i högre årskurser, och du behöver inte ha gått högstadiefördjupningen för att söka gymnasiefördjupningen.

Terminsavgift 700 kr. 

Innan sommarlovet får du veta om du kommit in på fördjupningsprogrammet. 

Kursbeskrivning för dig i högstadiet

  • Huvudämne 40min/vecka. Musikteori integrerat i lektionen.
  • Ackordsinstrument 20min/vecka. Spelar du redan ett ackordsinstrument som huvudämne får du välja valfritt biinstrument eller musikproduktion. 
  • Du deltar i minst en ensemble ledd av lärare.
  • Musikproduktion. Ej obligatoriskt.

Kursbeskrivning för dig i gymnasiet

  • Huvudämne 40 min/vecka
  • Ackordsinstrument 20 min/vecka. Spelar du redan ett ackordsinstrument som huvud-ämne får du välja valfritt biinstrument eller musikproduktion.
  • Musikteori 45min/vecka. Besår av musiklära, harmonilära och gehör. 
  • Du deltar i minst en ensemble ledd av lärare.
  • Musikproduktion. Ej obligatoriskt. 

I båda uppläggen ingår att man deltar i Kulturskolans utåtriktade verksamhet och ställer upp och spelar vid förfrågan. Redovisning och resultat av studierna redovisas i form av ett uppspel i slutet av läsåret. Du får då feedback från en lärarjury. Minst 80% närvaro på lektionerna krävs för att få fortsätta på fördjupningsprogrammet nästa läsår. Väljer man att gå fördjupningsprogrammet måste man delta i alla kurser inom programmet. Man kan inte välja enbart vissa delar.   

Uppspelning

För att få gå på fördjupningsprogrammet krävs det att du gör en uppspelning som du förbereder tillsammans med din lärare. Uppspelningen sker i maj eller juni. I samband med uppspelningen kommer vi också ha en kortare intervju. Juryn består av personal på Kulturskolan.

Senast ändrad: 2019-03-15 15.20

Ändrad av:

Dela sidan: Musik

g q n C