Meny

Meny

Teater

Fördjupningsprogrammet vänder sig till dig som har ett stort intresse för teater, lägger mycket tid på ditt utövande och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper. Genom fördjupningsprogrammet kommer du bli väl förberedd för att söka högre teaterutbildningar.

Vi erbjuder ett upplägg för dig som går i åk 7-9, och ett annat upplägg för dig som går på gymnasiet. Fördjupningsprogrammet söker du tidigast våren du går i åk 6. Du kan söka fördjupningsprogrammet även i högre årskurser, och du behöver inte ha gått högstadie-fördjupningen för att söka gymnasiefördjupningen.

Terminsavgift 700 kr. 

Innan sommarlovet får du veta om du kommit in på fördjupningsprogrammet. 

Kursbeskrivning högstadiet 

  • Du deltar i din vanliga teatergrupp 
  • Fördjupningslektion 1 h/veckan där du bl.a. läser teaterteori och ledarskap.
  • Workshops med gästlärare och teaterbesök.

Kursbeskrivning gymnasiet 

  • Du deltar i din vanliga teatergrupp.
  • 1h/veckan fördjupning där du bl.a läser teaterteori.
  • Ledarskapsutbildning 1h/veckan. Du instruerar och tar hand om yngre grupper med hjälp av lärare.
  • Workshops med gästlärare och teaterbesök.

I båda uppläggen ingår att man deltar i kulturskolans utåtriktade verksamhet och ställer upp och uppträder vid förfrågan. Redovisning och resultat av studierna redovisas i form av ett uppträdande i slutet av läsåret. Du får då feedback från en lärarjury. Minst 80% närvaro på lektionerna krävs för att få fortsätta på fördjupningslinjen nästa läsår. Väljer man att gå fördjupningsprogrammet måste man delta i alla kurser inom programmet. Man kan inte välja enbart vissa delar.  

Inträdesprov 

För att få gå på fördjupningsprogrammet krävs det att du gör ett inträdesprov som du förbereder tillsammans med din lärare. I samband med provet kommer vi också ha en kortare intervju, som sker i maj eller juni. Juryn består av personal på kulturskolan.

Senast ändrad: 2019-03-15 15.20

Ändrad av:

Dela sidan: Teater

g q n C