Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Teater

Fördjupningsprogrammet vänder sig till dig som har ett stort intresse för teater, lägger mycket tid på ditt utövande och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper. Genom fördjupningsprogrammet kommer du bli väl förberedd för att söka högre teaterutbildningar.
Fördjupningsprogrammet söker du tidigast våren du går i åk 6. Du kan söka fördjupningsprogrammet även i högre årskurser. Fördjupningsprogrammet är 2 år. Terminsavgift 700 kr. Innan sommarlovet får du veta om du kommit in på fördjupningsprogrammet. 

Kursbeskrivning 

  • Du deltar i din vanliga teatergrupp
  • Fördjupningslektion 1 h/vecka första året, 1,5h/vecka andra året
  • Teaterbesök
  • Att vara hjälplärare för yngre elever, ihop med pedagog
  • Få grundläggande kunskap om grekiska dramer & Shakespeare under andra året.
  • Monolog- och dialogarbeten.
  • Att bygga en rollkaraktär.

Redovisning och resultat av studierna redovisas i form av ett uppträdande i slutet av läsåret. Minst 80% närvaro på lektionerna krävs för att få fortsätta på fördjupningsprogrammet nästa läsår. Väljer man att gå fördjupningsprogrammet måste man delta i alla kurser inom programmet. Man kan inte välja enbart vissa delar.  

Inträdesprov 

För att få gå på fördjupningsprogrammet krävs det att du gör ett inträdesprov som du förbereder tillsammans med din lärare. I samband med provet kommer vi också ha en kortare intervju, som sker i maj eller juni. 

Ansökan till fördjupningsprogrammet

Ansökan till fördjupningsprogrammet gör du via vår e-tjänst efter att du fått information av din lärare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Teater

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender