Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Frågor och svar Kulturskolan

Vem får gå i Borås Kulturskola eller Fristad Musikskola?
Borås Kulturskola är en del av Borås Kulturnämnds verksamhet och är i första hand till för barn och unga mantalsskrivna i Borås Stad. I mån av plats antas även vuxna. Barn och ungdomar i Borås Stad som vill ha sina lektioner i Fristad ansöker till Fristad Musikskola.

Frågor kring ansökan - hur och när ansöker jag?
Det går att ansöka för innevarande läsår hela året då vi har kontinuerlig intagning på restplatser. Sök senast 25 maj för störst möjlighet att få en plats kommande läsår.

För senare inkomna ansökningar kan det finnas restplatser kvar i en del av våra ämnen. Ansökan gäller ett år och du kan förnya din ansökan om du inte fått en plats inom ett år.
Ansökningar som är mer än ett år gamla rensas bort.

Ansök sker via vår E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du anger flera kursval och rangordna dessa.
Du kan logga in via e-legitimation eller via konto med lösenord på Min sida.

I fritextfältet kan du skriva information vi kan behöva ta del av. T.ex. om allergier eller behov av särskild anpassning av undervisning eller lokal. Vill du ha samma rangordning på flera kurser måste du kontakta 0768-88 57 08 efter att anmälan gjorts.

Kan jag göra ansökan per telefon om jag inte har tillgång till internet?
Nej, men vi hjälper dig med eventuella frågor via - kulturskolan@boras.se eller kontakta oss vardagar kl 10-14 på 0768-88 57 08, så hjälper vi till med information.

Hur får jag reda på om jag är antagen?
Antagningsbesked skickas via mail strax före kursstart och du kan hitta information om genom att logga in på Min sida. Du får en kallelse via de kontaktuppgifter du angett i din ansökan.

Vem får jag som lärare, var och när sker undervisningen?
Vem du får som lärare anges i kallelsen som du får när du är antagen.

Om många elever på samma plats sökt samma ämne försöker vi ordna undervisning där, om lokalfrågan kan lösas. Mycket av undervisningen i Fristad äger rum i Musikens hus men huvuddelen av vår undervisning bedrivs i våra nya lokaler, med adress Skaraborgsvägen 1 B.

Vissa kurser har redan bestämda dagar och tider vid terminsstart. Finns inget angivet vid kursen du sökt meddelas detta vid kursstart.

Får jag en kallelse till vårterminen?
Nej, kurser som är igång fortsätter efter jullovet.

Varför måste vi ha ditt godkännande (GDPR)?
Vi dokumenterar många av våra konserter i ljud, bild och film. Därför behöver vi ett skriftligt samtycke som styrker att ditt barn får synas eller höras via våra kanaler.

Information om behandling av personuppgifter?
När du skapar ett konto samtycker du till att de uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i kulturskolans administrativa system. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt.

När kommer fakturan?
Faktura skickas till räkningsmottagaren i september respektive januari. Du får en påminnelse om fakturan inte betalats i tid.

Vad händer om terminsavgiften inte betalas?
Obetalda fakturor överlåts till inkasso. Eleven blir avstängd från fortsatt undervisning tills fakturan är betald.

Instrument - Kan jag hyra instrument?
De flesta orkesterinstrumenten finns att hyra när man blivit antagen som elev.
Stråkinstrument i småstorlekar hyr vi ut, men när man kommer upp till helstorlek är det önskvärt att eleven skaffar eget instrument. Kulturskolans lärare hjälper gärna till med att prova och lyssna i samband med instrumentköpet. Hyra av våra instrument kostar 200:- per termin om du är elev hos oss.

Om olyckan är framme...?
Låntagaren ansvarar för att instrumentet endast används av låntagaren själv.
Instrumentet är ömtåligt och ska hanteras med försiktighet. Om skolan finner att eleven hanterat eller förvarat instrumentet på fel sätt ska det omedelbart återlämnas.
Vid slarv eller oaktsamhet som orsakar skada ska låntagaren betala reparationskostnaden. Alla reparationer ombesörjes av skolan.
Vid frågor kontakta - kulturskolan@boras.se

Vem kontaktar jag när mitt barn är sjukt eller frånvarande?
Kontakta läraren i första hand.

Vilka är Kulturskolefilialerna?
Våra filialskolor är Hestra, Byttorp, Särla, Sjöbo, Erikslund, Fjärding, Boda och Ekaräng. Observera att du måste gå på en av dessa skolor för att få delta i verksamheten.

Vad gäller för filialerna?
Undervisningen kan variera något mellan de olika filialerna. Bara de som går på respektive filialskola får ta del av undervisningen.
Övriga, t ex friskoleelever, hänvisas till Kulturskolans undervisning. Många svar hittar du på webbsidan om kulturskolefilialerna.

Hur ansöker jag om en plats för mitt barn i filialverksamheten?
Ansök via vår ansökningssida. För frågor som rör ansökan går det bra att maila till - kulturskolan@boras.se Eftersom utbudet varierar något är det bäst att söka på skolans namn för att hitta de valbara ämnena. Vill du hellre söka på ämne skriver du blås. stråk, dans, kör eller cirkus i sökrutan.

Kostar det att ansöka?
Nej, själva ansökan är kostnadsfri, däremot kostar det att gå i kurserna:

Hur fungerar gratisåret efter Kulåret?
För elev som gått i vårt Kulår blir det påföljande året gratis i ett ämne. Det är då viktigt att man sökt minst fyra alternativ.

Vad kostar kurserna vid Borås Kulturskola?
Våra kurser har en administrationsavgift som debiteras från kursstart. Avgifterna per termin och kurs:

  • Kurskostnad för en kurs första året efter Kulåret 0 :-
  • Ämneskurs/orkesterkurs/kör 300:-
  • Fördjupningsprogrammet 700:-
  • Vuxenkör/orkester 400:-
  • Ämneskurs, vuxen 800:-
  • Instrumenthyra per termin och instrument 200:-
  • Materialkostnad per termin för bild och textil 200:-
  • Förseningsavgift om lånat/hyrt instrument inte återlämnats i tid 500:-

Kostar det att medverka i kör, orkester eller ensemble?
Om du redan är elev hos oss kostar inte din medverkan i dessa grupper någonting.
I annat fall betalar du en avgift enligt ovan.

Konto - varför ska man skapa konto, och kostar det något att skapa konto?Räkningsmottagare skapar konto, dels för faktureringen och dels för att vi där kan kommunicera med hemmet med bl a SMS och e-post.
Räkningsmottagare kan hantera sina ansökningar via kontot och risken för felaktiga uppgifter minskar. Systemet följer den nya personuppgiftslagen, GDPR. Att skapa konto kostar inget.

Varför är mitt konto låst?
Om du misslyckats med att logga in tre gånger låses kontot! Skicka ett mail till - kulturskolan@boras.se så hjälper vi till.

Vad är Fördjupningsprogrammet?
Vårt fördjupningsprogram vänder sig till dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper och lägga mer tid på våra ämnen.
För att bli elev där måste du anmäla dig och efter intervju bli antagen till programmet.

Kan jag ansöka om plats för elev i Särskola?
Ja. Skapa konto och skriv in ordet Särskola i sökfältet.
I fritextfältet skriver du vilken kurs/ämne eleven vill gå i hos oss och anger också om eleven behöver gå enskilt eller i grupp.

Kan jag som vuxen ansöka till Borås Kulturskola?
Ja, det kan du. Vi har vuxenundervisning i mån av plats.
Om du söker tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon; sök vuxenträblås och ange vilket instrument du vill spela.
Om du söker kornett, trumpet, valthorn, trombon, tuba: sök vuxenbleckblås och ange vilket instrument du vill spela.
Om du söker fiol, altfiol, cello, kontrabas; sök vuxenstråk och ange vilket instrument du vill spela.

Avsluta sina studier/avanmälan - Hur slutar jag på en kurs?
Du avlsutar en kurs via e-tjänsten och går in på Min sida för att avsluta din kurs. Betalningsansvaret fortsätter tills kursen sagts upp och eventuella instrument återlämnats. Muntlig avanmälan godtas inte men meddela även din lärare att du vill avsluta din kurs.

Är det något annat jag ska tänka på när jag slutar?
Om du hyr instrument hos oss ska detta återlämnas samma vecka som du slutar, för att undvika förseningsavgift.

När ska avanmälan vara gjord?
Inför höstterminen är sista uppsägningsdatum 25 maj och inför vårterminen 15 december. Samma tider gäller för våra hyrinstrument. Påbörjad termin faktureras.

Får jag tillbaka pengarna om jag slutar mitt i en termin?
Terminsavgift och instrumenthyra är administrativa kostnader och återbetalas inte.

När man fyller 18 år
När ditt barn fyller 18 år blir det myndigt och då betalningsskyldig för kurser vid kulturskolan. I vårt debiteringssystem fortsätter terminsavgiften även efter 18-årsdagen att skickas till den Räkningsmottagare (RM) fram till gymnasiets slut. (Det kan i praktiken varit olika föräldrar eller vårdnadshavare (VH) för olika kurser.) I de flesta fall är det smidigast att fakturan fortsätter sändas som tidigare.

Vad har Borås Kulturskola för läsårstider?
Vi följer skolornas läsårstider. Om det är studiedag på din skola är det inte säkert att det är studiedag hos oss så hör med din lärare.

Hur blir man lärare på Borås Kulturskola?
Alla våra lärare har utbildning i sitt eller sina specialämnen från Musikhögskola eller motsvarande. De har också pedagogisk utbildning och många har dessutom lärarlegitimation för undervisning och betygssättning i Grundskola och Gymnasium.
Våra lärare är fast anställda på samma läraravtal som övriga lärare i kommunens skolor.

Övriga frågor
När du har frågor om vår anmälningssida , kontakta - kulturskolan@boras.se
För frågor om undervisning, kontakta berörd lärare.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar Kulturskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol