Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Musik i Fristad

Musik i Fristad, MiF, är en stödförening till Borås Kulturskola för elever som spelar i Musikens Hus. Borås Kulturskola engagerar många barn i ensembler, orkestrar och enskild musikundervisning. Det är föräldrar som utgör grunden för MiF:s arbete. Stödet kan vara att ordna resor till spelningar, köpa in noter och material, ordna uniformer och genomföra orkesterresor. Mycket arbete går ut på att samla in pengar för att hålla våra aktiviteter på en kostnadsnivå där alla har möjlighet att vara med. All verksamhet sker i samverkan med kulturskolans lärare. MiF stödjer ekonomiskt medlemmar som går musikkurs eller deltar i musikläger som andra arrangerar.

Våra medlemmar registreras i bokföringsprogrammet Visma. De personuppgifter vi behandlar är namn, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och mejladress till elev/föräldrar. Att bli medlem innebär godkännande av att vi behandlar personuppgifter enligt ovan. Medlemskapet är frivilligt. Som medlem i MiF blir du även medlem i RUM (Riksförbundet för Unga Musikanter) och SvUB (Sveriges Unga Blåsare).

Information om betalning

Avgiften är 200 kr/familj och läsår. Swish: 123 092 9406 eller BG: 5028-9420.
OBS! Märk inbetalningen med namn på spelande elever.

Styrelse

  • Jonas Frick, ordförande
  • Per Lundin, sekreterare
  • Helena Millberg, kassör
  • Ariana Redenius, ledamot
  • Lars-Olov Bråting, ledamot
  • Erik Svensson, suppleant
  • Maja Karlsson, suppleant
  • Kiran Bonn, elevrepresentant
  • Yvonne Augustsson, suppleant
  • Ann-Sofie Carlander, ledamot
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Musik i Fristad

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender