Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Korta utbildningar & kurser

Borås yrkeshögskola erbjuder kortare utbildningar och enstaka kurser till dig som vill fördjupa dina kunskaper och vidga din kompetens.
Så här i Corona-tider innebär det att kurserna ges på plats i Borås men du kan även följa den på distans även om det inte är en distansutbildning.

Kravställande IT-projektledare

En utbildning som vänder sig till dig som är yrkesverksam och vill vidareutveckla dig till projektledare inom IT. Utbildningen ges på halvtid under närmare ett år.

  • Ansökan öppnar: 1 april
  • Nästa start: September 2021

Läs mer om IT-projektledare

3D Garment technical designer

Du kan nu läsa kursen CLO 3D och utveckla din kompetens i att designa i 3D. Den nya tekniken kommer att revolutionera textilproduktionen och stora företag som Boss, Adidas och Olymp har redan växlat över.

Låt inte ditt företag hamna på efterkälken. Utveckla er kompetens nu.

Det virtuella arbetet ger stora besparingar av textiler, transporter, ledtider och minskade lagerhållning, allt viktiga faktorer för branschens arbete med hållbar utveckling och för att fortsatt kunna vara starka och konkurrensmässiga på den internationella marknaden.

Tillsammans med förkunskapskraven kommer utbildningen ge dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att självständigt kunna arbeta med textildesign i 3D.

  • Ansökan öppnar: 1 april
  • Nästa start: Höst 2021

Utbildningsbevis och kursintyg

Vill du ha utbildningsbevis för kursen måste du gå upp på tentamen. På utbildningsbeviset står ditt betyg för kursen (VG, G eller IG). För varje kurs finns det ett ordinarie tentamenstillfälle och vid behov två omtentamenstillfällen. Har du på tentamen fått IG har du rätt att tentera om. Om du vid andra tentamenstillfälle får IG så står det på utbildningsbeviset. Om du väljer att inte gå upp på tentamen, eller av någon anledning begär kursintyg, får du ett intyg där det framgår att du gått kursen men inte blivit bedömd av skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Korta utbildningar & kurser

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol