Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Affärsutveckling

Vi söker dig som är eller har varit inne i arbetslivet och vill bredda dina kunskaper för bättre framtida möjligheter. I kursen Affärsutveckling lär du dig bland annat om konceptutveckling och förändringsstrategier kopplat till B2B och B2C.

Sök till Affärsutveckling

 • Sista ansökningsdag: Stängd
 • Nästa start: 12 oktober
 • Examen: December 2020
Tre personer pratar vid en dator

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 30 YH-poäng
 • Längd: 12 veckor, 90 timmar
 • Studieform: Platsbunden i Borås
  Så här i Corona-tider innebär det att kursen ges på plats i Borås men du kan även följa den på distans även om det inte är en distansutbildning.
 • Studietakt: Halvtid 50 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 0734-32 78 76
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Utbildningen ger dig kompetens att verka som affärsutvecklare eller grunden för att starta ett eget företag.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om/i

 • affärsplaner och dess nytta för verksamheten
 • identifieringsmetoder för att kunna ge förslag på förbättringar för ökad affärsnytta
 • affärsmodellers olika funktioners betydelse i en affärsplan

Efter utbildningen kommer du att ha färdighet i att:

 • identifiera och kommunicera förslag till förbättringar som kan implementeras för att öka företagsnyttan
 • skapa och kommunicera en affärsplan

Efter utbildningen kommer du att ha kompetens att:

 • Självständigt och under eget ansvar skapa en affärsplan som visar beroendeförhållanden inom organisationens olika delar för en framgångsrik implementering och kommunicera den till ledningen.

Upplägg

Utbildningen kommer att ske med 50% studietakt. För den studerande som inte är beroende av studiemedel kan genomgå kursen med anpassad studietakt. Utbildningen måste vara avslutad senast 2020-12-31. I samband med antagningen upprättas en individuell studieplan tillsammans med den studerande och då tas hänsyn till den studerandes förutsättningar samt i förekommande fall även till den studerandes arbetssituation.

Distanskursen, består av föreläsningar i realtid via telebild – eller om så önskas fysiskt på plats -och några förinspelade föreläsningar. Mellan föreläsningarna följer den studerande studierna på lärplattformen Ping Pong, där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa utbildningen.

Lärare finns på plats på 20 %, vilket innebär en dag per vecka och som den studerande har tillgång till antingen på plats på Borås Yrkeshögskola eller via telefon eller via lärplattformen för handledning och uppföljning av studierna samt av examinationsuppgifterna. Läraren följer upp de studerande kontinuerligt för att säkerställa att de följer sina individuella planer.

Examinationsuppgifter kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplade till teori och projektuppgifter. Läraren följer de studerandes progression och utveckling under hela kursen och bedömningen kommer att ske formativt under projektets gång.

För YH-verksamheten ansvarar rektor. UL har det övergripande ansvaret för utbildning, kontakten med LG, anställer och kvalitetssäkrar lärare. Som stöd till UL finns en skoladministratör, resursteam av specialpedagog och kurator. En lärare kommer att tillsättas som ansvarar för utbildningens upplägg, följer de studerandes progression samt för att utbildningens innehåll och pedagogik kvalitetssäkras.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens.

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Två års arbetslivserfarenhet inom e-handel, handel eller stödnäringar till handel som till exempel IT och logistik.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser så sker urval bland behöriga sökande baserat på betyg och yrkeserfarenhet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges efter avslutad kurs.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Affärsutveckling

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol