Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Utbildningar som stödjer näringslivet

Artikeln publicerades: 2017-11-15 11.42

Yrkeshögskolan i Borås söker sju nya utbildningar inför 2018 inom främst textil och e-handel. - Vi och näringslivet har tillsammans sett att det finns stor kompetensbrist inom dessa områden, säger Josipa Matić, rektor vid Borås yrkeshögskola.

Borås yrkeshögskola har ett nära samarbete med det regionala näringslivet för att hitta områden där det finns brist på kompetens. Inför 2018 års kursstart har två utbildningar tagits fram för att stödja de regionala textilföretagen i Boråsregionen: Garment technical designer och Sömnadsspecialist. Vår region har också en snabbt växande e-handel vilket vi stöttar med tre utbildningar: Digital business developer, Affärsdriven AD/copy och E-handelslogistiker.

- E-handelsbranschen växer snabbt och vi ser att vi med våra snabba insatser kan stödja branschen med anpassade och eftersökta utbildningar, säger Josipa Matić.

Borås yrkeshögskola erbjuder också utbildningar inom vård- och skoladministration.

Samarbete mellan näringsliv och kommun

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial skolform där eleverna kombinerar teori med praktik. Det som lärs ut i klassrummet får eleverna direkt möjlighet att tillämpa på en arbetsplats under någon av sina praktikperioder.
Borås Yrkeshögskola har därför ett nära samarbete med näringslivet. I ledningsgruppen för varje utbildning sitter representanter för skolan, lokala företag och företagsorganisationer. Det är Borås Yrkeshögskolas sätt att fånga in företagens behov för att ge eleverna en utbildning som verkligen efterfrågas på marknaden. Borås yrkeshögskola är en del av Vuxenutbildningen i Borås stad.

Vill du veta mer?

Kontakta rektor Josipa Matić, 0734-32 76 55 eller josipa.matic@boras.se

 

Faktaruta

Inför 2018 har Borås yrkeshögskola en beviljad och sju tilltänkta utbildningar i egen regi. Dessutom finns ett nära samarbete med Högskolecentrum i Bohuslän och Campus Lidköping som gör det möjligt att läsa ytterligare Yh-utbildningar på plats i Borås. 1 YH-poäng motsvarar en dags studier.

Följande lista visar de sökta eller beviljade utbildningarna inför höstterminen 2018.

 1. Medicinsk sekreterare (beviljad): 2 år, 400 yh-poäng
 2. Affärsdriven art director/copywriter: 1,5 år, 300 yh-poäng
 3. Digital business developer: 2 år, 400 yh-poäng
 4. E-handelslogistiker: 2 år, 400 yh-poäng
 5. Garment technical designer: 2 år, 400 yh-poäng
 6. Studiehandledare på modersmål med inriktning mot IKT: 1.25 år, 225 yh-poäng
 7. Stödpedagog: 1 år, 200 yh-poäng
 8. Sömnadsspecialist: 2 år, 400 yh-poäng
 9. *Affärsutvecklare turism (beviljad): 2 år, 400 yh-poäng
 10. *B2B säljare:
 11. *Bygglovshandläggare:
 12. *Inköpare/upphandlare:
 13. *Operativ digital kommunikatör: 1,5 år, 300 yh-poäng
 14. *Product manager e-commerce (beviljad): 2 år, 400 yh-poäng

* Dessa utbildningar kan läsas via telebild i Borås men anordnas av yrkeshögskolorna i Uddevalla eller Lidköping.

Rektor Josia Matic

p

Vid frågor kontakta

Senast ändrad: 2018-02-06 14.15

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-15] Utbildningar som stödjer näringslivet

g q n C

p

Kontakt