Meny

Meny

Lärande i arbete (LIA)

Teori förenas med praktik
En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbet; studiebesök varvas med spännande gästföreläsningar. Och minst 25 procent av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk.

Vad är Lärande i arbetslivet, LIA?

Varje YH-utbildning har två eller tre LIA-perioder. Det betyder att du ofta redan under din LIA-period får bra kontakter med en framtida arbetsgivare.

Under LIA har du en handledare som låter dig använda dina kunskaper och färdigheter i verkliga situationer. Handledningen hjälper dig att vidareutveckla din kompetens samtidigt som du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom branschen.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har i sina uppföljningar sett att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på någon av sina LIA-platser.

Längst ner på varje YH-utbildnings sida kan du se hur mycket LIA som ingår i respektive utbildning.

Vill du erbjuda en LIA-plats

Kanske har ditt företag möjlighet att ta emot en LIA-studerande?
Ta då kontakt med en av våra utbildningsledare eller vår skoladministratör för att få veta mer.

Kontaktinformation hittar du längst ner under respektive utbildning.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-04 10.11

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lärande i arbete (LIA)

g q n C

Företagare, se hit!

Nu har vi börjat planera inför höststarten 2020. Finns det någon kompetens som du saknar i vår region, som skulle passa för vår Yrkeshögskola? Tipsa oss.

p

Kontakt