Meny

Meny

Lärande i arbete (LIA)

Teori förenas med praktik
En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbet; studiebesök varvas med spännande gästföreläsningar. Och minst 25 procent av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk.

Vad är Lärande i arbetslivet, LIA?

Varje YH-utbildning har två eller tre LIA-perioder. Det betyder att du ofta redan under din LIA-period får bra kontakter med en framtida arbetsgivare.

Under LIA har du en handledare som låter dig använda dina kunskaper och färdigheter i verkliga situationer. Handledningen hjälper dig att vidareutveckla din kompetens samtidigt som du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom branschen.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har i sina uppföljningar sett att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på någon av sina LIA-platser.

Längst ner på varje YH-utbildnings sida kan du se hur mycket LIA som ingår i respektive utbildning.

Vill du erbjuda en LIA-plats

Kanske har ditt företag möjlighet att ta emot en LIA-studerande?
Ta då kontakt med en av våra utbildningsledare eller vår skoladministratör för att få veta mer.

Kontaktinformation hittar du längst ner under respektive utbildning.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-04 10.11

Uppdaterad av:

Dela sidan: Lärande i arbete (LIA)

g q n C

Introduktion 29 augusti

Tid: 8.30 - 11.15
Plats: Sal VestIndien C,
Textile Fashion Center

8.30-9.25 - Välkommen med rektor Josipa Matic följt av en inspirationsföreläsning med Andreas Desai (Get shit done)
9.25-9.30 Studentkåren presenterar sig

9.30-10.00 Mingel paus

10.00-10.20 Anställningsbarhet - vad förväntar sig arbetslivet? Sanna Johansson med kollega från Effektiv.se
10.20-10.45 Camilla Winter: SEQF och Kunskap - färdighet - kompetens = kvalifikation för framtida yrkesrollen​
10.45-11.00 Anki Holst: Erasmus och LIA utomlands
11.00-11.15 ​Information om CSN, Kurator, Speciallärare och Specialpedagog​

p

Kontakt