Meny

Meny

Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

Ny teknik och nya konsumtionsmönster gör att arbetslivet förändras. Allt färre arbetar inom industrin. Istället växer tjänstesektorn. För att skolan ska kunna anpassa sina utbildningar måste den veta vilka kompetenser som behövs i framtiden. Därför är Vuxenutbildningarna i Boråsregionen med i Projekt Kobra.

2015 bildades Kobra som är ett samarbete mellan kommunerna i Västsverige, Midtjylland (Århus med omnejd) och södra Norge (Larvik och Arendal). Tillsammans kan vi medverkande analysera vilka behov som finns idag och vilka som väntas finnas de kommande tio tjugo åren.
Fokus ligger på några utvalda branscher, främst besöksnäringen och tillverkningsindustrin. Kobra ska ge utbildningar som hjälper näringslivet att stärka sin kompetens inom utvalda områden. Utbildningarna kan vara i form av korta kurser, föreläsningar eller workshop. Dessa erbjuds företag och organisationer i alla medverkande kommuner, oavsett om dessa ligger i Sverige, Danmark eller Norge.

Kunskap ger bra utbildningar

Tack vare detta projekt får Vuxenutbildningarna och Yrkeshögskolorna ett brett kontaktnät inom sitt upptagningsområde och goda kunskaper om vilka kompetenser som behövs framöver. Tillsammans med näringslivet kan vi ta fram nya utbildningar på gymnasial nivå eller högre.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-03 10.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

g q n C

Företagare, se hit!

Nu har vi börjat planera inför höststarten 2020. Finns det någon kompetens som du saknar i vår region, som skulle passa för vår Yrkeshögskola? Tipsa oss.

p

Kontakt