Meny

Meny

Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

Ny teknik och nya konsumtionsmönster gör att arbetslivet förändras. Allt färre arbetar inom industrin. Istället växer tjänstesektorn. För att skolan ska kunna anpassa sina utbildningar måste den veta vilka kompetenser som behövs i framtiden. Därför är Vuxenutbildningarna i Boråsregionen med i Projekt Kobra.

 

2015 bildades Kobra som är ett samarbete mellan kommunerna i Västsverige, Midtjylland (Århus med omnejd) och södra Norge (Larvik och Arendal). Tillsammans kan vi medverkande analysera vilka behov som finns idag och vilka som väntas finnas de kommande tio tjugo åren.
Fokus ligger på några utvalda branscher, främst besöksnäringen och tillverkningsindustrin. Kobra ska ge utbildningar som hjälper näringslivet att stärka sin kompetens inom utvalda områden. Utbildningarna kan vara i form av korta kurser, föreläsningar eller workshop. Dessa erbjuds företag och organisationer i alla medverkande kommuner, oavsett om dessa ligger i Sverige, Danmark eller Norge.

Kunskap ger bra utbildningar

Tack vare detta projekt får Vuxenutbildningarna och Yrkeshögskolorna ett brett kontaktnät inom sitt upptagningsområde och goda kunskaper om vilka kompetenser som behövs framöver. Tillsammans med näringslivet kan vi ta fram nya utbildningar på gymnasial nivå eller högre.

Följande utbildningar har Boråsregionen genomfört inom projekt Kobra.

Kurser hösten 2016

Datum och tid: torsdag 29 september, torsdag 6 oktober och torsdag 13 oktober 2016 och måndag 17 oktober klockan 15.30-18.30
Plats: Campus Lidköping ELLER via Telebild i Borås.
Kursledare: Sofia Karlsson

Kursen gav en grundläggande genomgång av de centrala svenska arbetsrättsliga regleringarna LAS och MBL för kursdeltagarna skulle få en god inblick i dessa lagars lydelser och praktiska betydelse för arbetslivet. Deltagaren fick veta vilka anställningsformer som finns i Sverige, vilka regler som gäller vid uppsägning och avsked och hur medbestämmanderätten påverkar arbetslivet.
Vidare behandlades AML och DiskL för att på ett överskådligt sätt ge kursdeltagarna förståelse för regleringen kring arbetsmiljö och diskriminering. Kursen syftade även till att varje enskild deltagare ska ges möjlighet att få svar på sina arbetsrättsliga frågor utifrån sin egen erfarenhet och yrkesroll.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-01-03 07.38
Senast ändrad: 2018-01-03 09.24

Dela sidan: Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

g q n C

v

Kobra, ett EU-samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark

Enstaka kurser

Nu kan du läsa enstaka kurser vid Borås yrkeshögskola.
Läs mer om vårt utbud här.

p

Kontakt