Meny

Meny

Kurser inom Kobra

Kurser hösten 2016

Datum och tid: torsdag 29 september, torsdag 6 oktober och torsdag 13 oktober 2016 och måndag 17 oktober klockan 15:30-18:30
Plats: Campus Lidköping ELLER via telebild i Borås.
Kursledare: Sofia Karlsson

Kursen gav en grundläggande genomgång av de centrala svenska arbetsrättsliga regleringarna LAS och MBL för kursdeltagarna skulle få en god inblick i dessa lagars lydelser och praktiska betydelse för arbetslivet. Deltagaren fick veta vilka anställningsformer som finns i Sverige, vilka regler som gäller vid uppsägning och avsked och hur medbestämmanderätten påverkar arbetslivet.
Vidare behandlades AML och DiskL för att på ett överskådligt sätt ge kursdeltagarna förståelse för regleringen kring arbetsmiljö och diskriminering. Kursen syftade även till att varje enskild deltagare ska ges möjlighet att få svar på sina arbetsrättsliga frågor utifrån sin egen erfarenhet och yrkesroll.

Kursen gavs inom ramen för KOBRA.

p

Kontakt

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-02-09 08.32
Senast ändrad: 2017-02-09 08.33

Dela sidan: Kurser inom Kobra

g q n C

v

Kurser inom Kobra

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Enstaka kurser

Nu kan du läsa enstaka kurser vid Borås yrkeshögskola.
Läs mer om vårt utbud här.

p

Kontakt