Meny

Meny

Digital business developer

Digital business developer är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs i samarbete med företagen i föreningen E-handelsstaden Borås. Du lär dig hur du utvecklar utveckla egna företagsidéer ur ett affärsperspektiv och ur ett hållbart, kreativt och digitalt perspektiv.
Skolan har ett nära samarbete med det lokala näringslivet i branschen vilket ger dig goda möjligheter och ett högklassigt nätverk i branschen.

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 400
  • Längd: 80 veckor,
  • Antal platser: 30
  • Studieform: Bunden
  • Studietakt: Heltid 100 %
elev på Digital Business Developer


Målet med utbildningen

Utbildningen ger den kompetens som du behöver för att kunna arbeta med affärsutvecklande processer inom B2C och B2B.

Den här utbildningen startade höstterminen 2016 och eleverna går ut efter vårterminen 2018.

Borås Yrkeshögskolas utbildningar ges på Textile Fashion Centerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Sveriges främsta kluster för textil design och E-handel.

Framtida yrken

Efter avslutad utbildning har du kunskap, nätverk och färdighet att stå redo för framtidens utmaningar inom den digitala handeln. De arbetsuppgifter som förekommer är förutom digital affärsutveckling bland annat webbanalys och marknadskommunikation.

Vi driver utbildningen i nära samverkan med regionens industri. Som student utför du det avslutande examensarbetet på ett företag och det är inte ovanligt att sommarjobb eller examensarbete leder till en anställning efter utbildningen.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Inom den nya gymnasieförordningen:
Lägst betyget Godkänt alternativt E i Svenska/Svenska som andraspråk B eller Svenska/Svenska som andra språk 2, Engelska A eller Engelska 5, Matematik 1a/b/c eller motsvarande.

Minst betyget Godkänd i:
svenska B, engelska A, matematik A eller motsvarande. För motsvarande äldre gymnasieutbildning krävs betyget 3 i dessa ämnen.

Om du saknar betyg har du möjlighet att bli antaget efter prövning (där dina kunskaper testas och du får ett "betyg") eller så kan du söka på reell kompetens, där dina kunskaper i ämnesområdet bedöms vara så bra att du förväntas klara kursen.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Tidigare utbildning

Kan ge maximalt 10 poäng.
Ekonomiprogrammet eller Handels- och administrationsprogrammet = 10 poäng.
Annan ekonomiutbildning omfattande minst 6 månader på heltid = 5 poäng.

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhet i en omfattning om heltid från handels- och ekonomiområde ger:
1-2 år = 10 poäng,
2-3 år = 15 poäng,
3-5 år = 20 poäng.
Mer än 5 års erfarenhet = 30 poäng.

Examen efter genomförda studier

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen till Digital business developer. Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden. 

Kurs

YH-Poäng

Affärsmannaskap

35

Affärsutveckling

35

Digital business

30

Digital consumer relations

40

Digital engagement (Internetmarknadsföring)

25

Examensarbete

25

LIA 1 (10 veckors praktik)

50

LIA 2 (14 veckors praktik)

70

Marknadskoordinering

35

Projektledning och projektmetodik

30

Trendspaning och omvärldsanalys

25


Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2016-11-23 08.45
Senast ändrad: 2017-10-13 13.44

Dela sidan: Digital business developer

g q n C

u

Besök oss på Simonsland

Besöksadress:
Simonsland,
Skaraborgsvägen 3A, plan 3

u

Besök oss på Fabriksgatan 12

Besöksadress:
Fabriksgatan 12
503 38 Borås

Enstaka kurser

Nu kan du läsa enstaka kurser vid Borås yrkeshögskola.
Läs mer om vårt utbud här.

E-handel är en bransch i snabb tillväxt och över 40 procent av all E-handel i Sverige finns i och omkring E-handelsstaden Borås.

p

Kontakt