Borås Stads logotyp
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida

Meny

Meny

Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Automationsingenjör

Smart industri 4.0 är framtiden och automationsingenjören får en central roll i framtidens produktion. Det blir din roll att ta fram automatiserade lösningar och ge förslag till förbättringar inom industrin.
När digitaliseringen tar allt större plats i produktionen krävs fler ingenjörer med utbildning inom automation och robotisering behövs.

Är Automationsingenjör ett yrke för dig?

 • Ansökan: Stängd.
Borås yrkeshögskola, en bild på husets framsida

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år
 • Antal platser: 30
 • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 15 timmar är skolförlagd lektionstid.
 • Utbildningen telebildsänds till Lidköping och Uddevalla men 1 dag per vecka behöver du vara i Borås.
 • Praktik (LIA): 30% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Johan Drotz, 076-888 81 25
E-post: johan.drotz@boras.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs.
Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara redo att lära nytt och tänka om. Utbildningen Automationsingenjör ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare inom yrket.

Framtida arbetsuppgifter

En automationsingenjör utvecklar repetitiva processer, vilket är grunden för massproduktion, så att den fungerar effektivt, är miljövänlig och ekonomiskt lönsam.
En automationsingenjör (applikationsingenjör) arbetar med programmering, mekatronik, konstruktion, processutveckling och projektledning.

Som färdig student kommer du sannolikt att jobba på ett konsultföretag eller inom ett industriföretag.
Utbildningen Automationsingenjör ger dig både kunskap och färdighet för att klara detta.

Vad gör en automationsingenjör/applikationsingenjör?

Vill du veta mer om yrket kan du titta på den här filmen från Stockholms tekniska institut:
Automationsingenjör - ett framtidsyrke (https://youtu.be/T8l37GRyh7A)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jobb efter examen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort. Det finns därför goda möjligheter till anställning efter utbildningen.

Teori förenas med praktik

När du läser Automationsingenjör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Och 30 procent av din utbildningstid är du ute på praktik vilket ger dig ett stort nätverk i branschen redan under studietiden.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som Automationsingenjör.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper inom programmering av PLC-system, HMI, Scada, visionteknik och industriella IT system men även positioneringssystem med servodrifter och interpolering.
Du lär dig om mekanik, pneumatik och hydralik och om säkerhet-, miljö- och underhållsteknik. Du får även specialiserade kunskaper om metoder för felsökning i elektriska kretsar och program för PLC och om numeriskt styrda fleroperationsmaskiner och verkstadsteknik.
Kunskap om regelverk och standarder liksom yrkesengelska ingår också.

Praktiska färdigheter

Du lär dig utföra konstruktionsberäkningar och skapa dokumentationsunderlag på elektriska, mekaniska och pneumatiska/hydrauliska system och komponenter. Du får färdigheter i att sköta strukturerat och metodiskt arbete på mekatroniska system som styrs, regleras och övervakas av programmerbara PLC-system liksom hur du tillämpar kommunikationslösningar i och mellan automations- och robotsystem.
Du får också färdigheter i att använda olika typer av numeriskt styrda fleroperationsmaskiner samt inhämta information och kritiskt kunna utvärdera den.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för att dimensionera och välja elektriska, mekaniska och datortekniska komponenter i sammansatta mekatroniksystem utifrån ett produktionseffektivt och miljötekniskt perspektiv. Du kommer också att kunna installera, driftsätta samt underhålla och sköta tekniska komponenter i sammansatta mekatroniska system samt bygga processbilder för HMI och skapa program för PLC i mekatroniska system.
Du har kunskap i att utveckla och modernisera äldre tekniska funktioner i mekatroniska system, driva förbättringsarbete med fokus på miljö- och energieffektiv modern produktionsteknik och bedöma hur ekonomiska, miljömässiga, kvalitets och tekniska aspekter samverkar och påverkar varandra.

För oss är det centralt att du efter utbildningen har fått kompetens i att omsätta teoretiska teorier och data i praktiska tillämpningar, identifiera framgångsfaktorer och riskanalysera förbättringsåtgärder och kan projektera och organisera arbetsuppgifter på området eftersom detta är ett måste för en Automationsingenjör.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom industrin. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Kurs

YH-Poäng

Automationssystem och PLC-teknik

50

Ekonomi för automationsingenjörer

10

Elteknik för automationsingenjörer

40

Industritekniska processer

15*

Mekanik för automationsingenjörer

50

Mekatroniksystem

60

Projektmetodik mekatronik

15

Säkerhets- och miljöledningsteknik

20

Teknisk engelska

5

Lärande i arbete (LIA) 1

25*

Lärande i arbete (LIA) 2

40

Lärande i arbete (LIA) 3

40

Examensarbete

30

Summa yrkeshögskolepoäng

400

 

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att bli behörig behöver du uppfylla något av följande krav och ha lägst betyg E/G i något av följande kurser och program:

Teknikprogrammet

 • Mekatronik 1, 100p

--- Eller ---

 • Produktionskunskap 1, 100p
 • Ellära 1, 100p

El- och enerigprogrammet

 • Mekatronik 1, 100p

Industritekniska programmet

 • Energiteknik 1, 100p
 • Praktisk ellära, 100p

--- Eller ---

 • Industritekniska processer 1, 100p
 • Produktionskunskap 1, 100p

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och utbildning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och tidigare utbildning.  Urvalet kommer att specificeras i februari där betydelsen av tidigare utbildningar tydliggörs.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-11 16.03

Uppdaterad av:

Dela sidan: Automationsingenjör

g q n C