Meny

Meny

Bygglovshandläggare

Det byggs som aldrig förr! Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Se filmen om utbildningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök till Bygglovshandläggare

 • Ansökan: Stängd

Kortfakta om utbildningen

 • Nästa start: Augusti 2019
 • Poäng: 300 YH-poäng
 • Längd: 1,5 år
 • Antal platser: 25
 • Studieform: Platsbunden. Du studerar antingen i Lidköping i klassrum eller i Borås eller Uddevalla via Tele/Bild
 • Studietakt: Heltid 100 %
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Åsa Thörn 0510-77 09 43
E-post asa.torn@lidkoping.se
Läs mer om utbildningen: Länk till Lidköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar.
I utbildningen igår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Framtida yrken

Efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet. 

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 300 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Kurs

YH-poäng

Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning

40

Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning

40

Yrkesengelska för bygglovshandläggare

10

Boverkets byggregler

35

Hållbar utveckling

20

Praktisk bygglovshandläggning

20

Kommunikation och konflikthantering

15

Kommunal förvaltning

10

Lärande i arbete (LIA) 1

20

Lagstiftning och juridik

30

Lärande i arbete (LIA) 1

50

Examensarbete

10

Summa yrkeshögskolepoäng

300


Upplägg

Du läser utbildningen på distans (telebild) vid Borås Yrkeshögskola.
Huvudort för utbildningen är Campus Västra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs även särskild behörighet vilket betyder att du måste uppfylla något av följande:
1. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Betyg E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Byggnadsverk, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Bygg och anläggning 1, 200 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Arkitektur – hus, 100 p

eller

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Information till dig som saknar rätt behörighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Kontakta oss så berättar vi hur du ska göra för att vi ska kunna bedöma din kompetens.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-05 15.03

Uppdaterad av:

Dela sidan: Bygglovshandläggare

g q n C

p

Kontakt