Meny

Meny

Stödpedagog

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsverksamheter i såväl offentlig som privat driven verksamhet och är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet.

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 200
  • Längd: 80 veckor
  • Antal platser: 25
  • Studieform: Bunden
  • Studietakt: Deltid 50 %, 2 skolförlagda dagar per vecka
  • Studiestöd: Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Utbildningen ges inte 2018.

Målet med utbildningen

Utbildningen ger möjlighet att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som stödpedagog. Utmaningarna i arbetet ökar, allt fler krav ställs på personalens kompetens.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens för att kunna stödja brukares möjligheter till delaktighet och självständighet och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Framtida yrken

Efter fullgjord utbildning kommer du ha möjlighet att söka tjänst som stödpedagog (en titel som idag används i stora delar av Sverige). Behovet ökar men det saknas sökande med rätt kompetens.

Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E) i kurserna: Svenska/Svenska som andraspråk 1 eller Svenska/Svenska som andraspråk A eller 3:a enligt äldre betyg eller motsvarande.

Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet . Under dessa två år ska du minst ha arbetar i en omfattning om minst 50 procent inom funktionsnedsättningsområdet.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betygsmedelvärde
Betygsmedelvärde ger max 20 poäng.

Förutom det särskilda förkunskapskravet om 2 års yrkeserfarenhet tilldelas 3 poäng för varje ytterligare år upp till max 5 år. Högst 15 poäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen till stödpedagog. Examensbevis delas ut förutsatt att minst betyget Godkänt uppnåtts i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Den här utbildningen startade höstterminen 2016 och eleverna går ut efter vårterminen 2018.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

Kurs

YH-Poäng

Arbetsplatsen och yrkesutveckling

30

Dokumentation och kvalitetssäkring

15

Funktionsnedsättning

30

Hälsa, social gemenskap och livskvalitet

20

LIA, funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter

35

Människan i samspel med andra

20

Människan i utveckling och aktivitet

20

Pedagogisk vägledning

30

Summa yrkeshögskolepoäng

200

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-26 08.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödpedagog

g q n C

p

Kontakt