Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Stödpedagog

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsverksamheter i såväl offentlig som privat driven verksamhet och är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet.

Sök till Stödpedagog

 • Ansökan: Stängd.
 • Nästa start: Augusti 2020

Kortfakta om utbildningen

 • Nästa start: Augusti 2020
 • Poäng: 200
 • Längd: 2 år (OBS! halvtidsstudier)
 • Antal platser: 25
 • Studieform och studietakt: Deltid 50%, 2 skolförlagda dagar per vecka. Du läser på Yrkeshögskolans lokaler på Bryggaregatan i Borås.
 • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri

Jobb efter examen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig LSS-verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbetet med andra människor.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med spännande gästföreläsningar. Och 14 veckor är du ute på praktik (LIA).

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper. Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter. Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och i hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Din kompetens. Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier, men kursen är på halvttid.

Kurs

YH-Poäng

Dokumentation, kvalitetssäkring och yrkesutveckling

35

Funktionsnedsättning och dess konsekvenser

30

Hälsa, social gemenskap och livskvalitet

20

Människan i samspel med andra

20

Människan i utveckling och yrkesetiska principer

20

Pedagogisk vägledning och välfärdsteknik

30

LIA (funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter)

35

Examensarbete

10

Summa yrkeshögskolepoäng

200


Den 1 mars fick alla Stödpedagogutbildningar fastslagna kursplaner av Myndigheten för Yrkeshögskolan. De nya kursplanerna berör endast de kurser som beviljats efter den 1 mars 2019, men även om våra nuvarande klasser inte berörs ligger våra kurser väldigt nära de riktlinjer som tagits fram. Läs mer om dem här: https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Foreskrifter/MYHFS-2019-1.pdflänk till annan webbplats

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs godkända betyg (E) i kurserna: Psykologi 1, Specialpedagogik 1 eller motsvarande äldre kurser.

Dessutom 2 års yrkeserfarenhet  från området. Typ av yrkeserfarenhet som är gäller är inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning som:

 • stödassistent på bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidstillsyn/korttidsvistelse
 • elevassistent/resurs för barn med intellektuella och /eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • personlig assistent för brukare med intellektuella och /eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betygsmedelvärde
Betygsmedelvärde ger max 20 poäng.

Förutom det särskilda förkunskapskravet om 2 års yrkeserfarenhet tilldelas 3 poäng för varje ytterligare år upp till max 5 år. Högst 15 poäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-11 10.15

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödpedagog

g q n C

Välkommen till Borås

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt