Meny

Meny

Stödpedagog

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsverksamheter i såväl offentlig som privat driven verksamhet och är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet.

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 200
  • Längd: 2 år (halvtidsstudier)
  • Antal platser: 25
  • Studieform och studietakt: Deltid 50%, 2 skolförlagda dagar per vecka. Du läser på Yrkeshögskolans lokaler på Bryggaregatan i Borås.
  • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden, förlagd på arbetsplats.
  • Studiestöd: Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Utbildningen ges inte 2018.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med spännande gästföreläsningar. Och 25 procent av din utbildningstid är du ute på praktik.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper. Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter. Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Din kompetens. Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Jobb efter examen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet i detta viktiga verksamhetsområde.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog (en titel som idag används i stora delar av Sverige).
Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbetet med andra människor.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier.

Kurs

YH-Poäng

Arbetsplatsen och yrkesutveckling

30

Dokumentation och kvalitetssäkring

15

Funktionsnedsättning

30

Hälsa, social gemenskap och livskvalitet

20

LIA, funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter

35

Människan i samspel med andra

20

Människan i utveckling och aktivitet

20

Pedagogisk vägledning

30

Summa yrkeshögskolepoäng

200


Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E) i kurserna: Svenska/Svenska som andraspråk 1 eller Svenska/Svenska som andraspråk A eller 3:a enligt äldre betyg eller motsvarande.

Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet . Under dessa två år ska du minst ha arbetar i en omfattning om minst 50 procent inom funktionsnedsättningsområdet.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Betygsmedelvärde
Betygsmedelvärde ger max 20 poäng.

Förutom det särskilda förkunskapskravet om 2 års yrkeserfarenhet tilldelas 3 poäng för varje ytterligare år upp till max 5 år. Högst 15 poäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Den här utbildningen startade höstterminen 2016 och eleverna går ut efter vårterminen 2018.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-17 14.49

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödpedagog

g q n C

Företagare, se hit!

Nu har vi börjat planera inför höststarten 2020. Finns det någon kompetens som du saknar i vår region, som skulle passa för vår Yrkeshögskola? Tipsa oss.

p

Kontakt