Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Stödpedagog 2020

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom funktionsnedsättningsverksamheter i såväl offentlig som privat driven verksamhet och är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet.

Sök till Stödpedagog

Kortfakta om (nuvarande*) utbildningen

  • Poäng: 200
  • Längd: 2 år (OBS! halvtidsstudier)
  • Studieform och studietakt: Deltid 50%, 2 skolförlagda dagar per vecka. Du läser på Yrkeshögskolans lokaler på Bryggaregatan i Borås
  • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
  • Utbildningen är kostnadsfri

* Utbildningen kommer delvis att göras om inför 2021. Här hittar du den nya utbildningen.

Kontakt

Utbildningsledare Marie Blackenfelt, 0733-11 34 31
E-post: marie.blackenfelt@edu.boras.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbetet med andra människor.

Vi erbjuder ...

Hos Borås yrkeshögskola får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik ute i verksamheten och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom branschen

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Lektioner blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar och sedan tillkommer LIA-praktiken som ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som stödpedagog.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter

Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och i hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Din kompetens

Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som har stor erfarenhet från verksamheten. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen 2020

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier, men kursen är på halvttid.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-Poäng

Dokumentation, kvalitetssäkring och yrkesutveckling

35

Funktionsnedsättning och dess konsekvenser

30

Hälsa, social gemenskap och livskvalitet

20

Människan i samspel med andra

20

Människan i utveckling och yrkesetiska principer

20

Pedagogisk vägledning och välfärdsteknik

30

LIA (funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter)

35

Examensarbete

10

Summa yrkeshögskolepoäng

200


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Om du går i gymnasiet kan du ansöka även om du inte har ett slutbetyg än. Du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs godkända betyg (E) i kurserna: Psykologi 1, Specialpedagogik 1 eller motsvarande äldre kurser.

Dessutom 2 års yrkeserfarenhet med minst 50% tjänstgöringsgrad från området. Den form av yrkeserfarenhet som gäller inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning är:

  • stödassistent på bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidstillsyn/korttidsvistelse
  • elevassistent/resurs för barn med intellektuella och /eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • personlig assistent för brukare med intellektuella och /eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en gallring utifrån gymnasieprovet där de med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 poäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till max 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Du som inte har fullgjort din utbildning kan efter begäran ändå få ett utbildningsbevis som intyg på att du gått utbildningen.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödpedagog 2020

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol