Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Stödpedagog 2021

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Vill du dessutom bidra med att utveckla metoder i arbetslaget? Då är stödpedagogutbildning något för dig.

Stödpedagog är en vidareutbildning för dig som arbetar inom eller har arbetat inom funktionsnedsättningsverksamhet i såväl offentlig som privat verksamhet. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från arbetslivet, vilket innebär att kompetensen är efterfrågad i funktionsnedsättningsverksamheter.

Är Stödpedagog utbildningen för dig?

Utbildningens upplägg
Närdistans, 6 fysiska träffar ( eller digitala träffar), 2 dagar i veckan, totalt 45 timmar lärar- eller handledning.
Arbetssätt: föreläsningar, grupparbeten , redovisningar, självstudier och inlämningsuppgifter.
Information och inloggning till deltagare kommer några dagar innan kursstart.
Litteratur behöver du inte köpa i förväg.

Har du redan sökt utbildningen Stödpedagog och bifogat betyg och tjänstgöringsintyg behöver du inte göra det igen.

Kortfakta om utbildningen

  • Start: Augusti 2021
  • Poäng: 200
  • Längd: 2 år OBS! halvtidsstudier (80 veckor)
  • Studieform och studietakt: Deltid 50%, 2 skolförlagda dagar per vecka. Du läser främst i Borås Yrkeshögskolas lokaler på Bryggaregatan i Borås men digitala möten ingår också.
  • Lärande i arbete, LIA (Praktik): 10% av utbildningstiden
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
  • Utbildningen är kostnadsfri

Utbildningsledare: Marie Blackenfelt, 0733-11 34 31
E-post: marie.blackenfelt@edu.boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen 2021

Du läser 200 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags heltidsstudier, men kursen är på halvtid.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-Poäng

Dokumentation och kvalitetssäkring

15

Etik och professionellt förhållningssätt

15

Funktionsnedsättningar

25

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd

35

Människan i utveckling

15

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt

35

Praktisk juridik inom social omsorg

15

LIA (funktionsnedsättning, kommunikation och möjligheter)

20

Examensarbete

25

Summa yrkeshögskolepoäng

200

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Ditt framtida yrke och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet.

Efter fullgjord utbildning kan du söka tjänst som stödpedagog. Denna eftergymnasiala utbildning ger dig ett examensbevis som är erkänd av arbetsgivare i hela Sverige.

Råd på vägen.
Bejaka din nyfikenhet och passion för ett arbete med andra människor.

Nätverk skapar jobbchanser. 10% av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet i en verksamhet. Det gör att du redan under din utbildning får ett kontaktnät inom branschen.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Lektioner blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar och sedan tillkommer LIA-praktiken som ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att ta till dig de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som stödpedagog.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om arbetsmetoder i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också kunskap om individanpassat vardagsstöd och kommunikation samt hälsa, social gemenskap och livskvalitet.

Praktiska färdigheter

Du får utveckla dina färdigheter i fungerande kommunikation med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar och i hur pedagogiska metoder används för att stödja dessa.

Du får flertalet möjligheter att muntligt presentera och redovisa dina tankar och fördjupningar för din studiegrupp.

Din kompetens

Utbildningen ger dig kompetens att utföra specialiserade arbetsuppgifters som planering, utvärdering och verksamhetsutveckling inom yrkesområdet. Du kan stödja brukares möjligheter till delaktighet och autonomi och vara ett stöd för medarbetare i pedagogiskt förhållningssätt och dokumentation.​

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som har stor erfarenhet från verksamheten. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Du kan komplettera med gymnasiebetyg fram till den 15 juni.
Det gäller dig som under våren avslutar din gymnasieutbildning eller läser in extra kurser på komvux.

Särskilda förkunskaper

För att du ska antas krävs godkända betyg i kurserna: Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2, Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande äldre kurser.
Även äldre kurser kan ge behörighet. Hit räknas bland annat GPU, PPU, Barn och vuxna i behov av särskilt stöd, Människor i behov av stöd, Utvecklingsstörning och funktionshinder, Rehabilitering och habilitering eller Social omsorg
Har du dessa äldre kurser motsvarar de kurserna specialpedagogik 1 & 2. Om du saknar ett betyg men anser att du har motsvarande kunskap, kan du ansöka om att göra en prövning i den kursen, på vuxenutbildningen.

Dessutom krävs minst ett (1) års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Även två års arbetserfarenhet minst 50% tjänstgöring inom yrkesområdet är godtaget. Bifogas genom tjänstgöringsintyg.

Saknar du en kurs?
Vi kommer senare under våren, 1 april, ge möjlighet att ansöka till en behörighetsgivande utbildning som motsvarar Specialpedagogik 2

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Tjänstgöringsintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du utbildningsledare Marie Blackenfelt, marie.blackenfelt@edu.boras.se.

Tre års arbetserfarenhet inom begärda arbetsområden motsvarar kursen Specialpedagogik 1.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Först sker en gallring utifrån slutbetyget från gymnasiet där de med högst meritvärde antas och övriga behöriga sätt på vår reservlista. Samtliga reserver får en numrerad reservplats.

Utöver gymnasiebetygets meritvärde tilldelas den sökande 3 poäng för varje ytterligare år den har yrkesarbetat upp till högst 5 år. Du som sökande kan få högst 15 extra meritpoäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stödpedagog 2021

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol