Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansök om plats

Du har rätt att ansöka om plats för ditt barn på valfri förskola inom Borås Stad. På den här sidan hittar du information om vad som gäller för de kommunala förskolorna.

För att ha rätt till plats i förskola ska du som vårdnadshavare arbeta eller studera. Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats i förskola 15 timmar per vecka. Barn som börjar förskolan ska vara minst sex månader gamla.

Du bör ansöka om plats så snart du vet ungefär när du vill att ditt barn ska börja på förskolan. För att vara säker på att du får en plats till önskat datum, ska du anmäla ditt behov av förskoleplats senast fyra månader innan du önskar påbörja introduktionen. Förskoleförvaltningen börja arbeta med att fördela platserna inför kommande termin i början av mars respektive september, därför bör du ansöka om plats i god tid

Den första tiden i förskolan börjar med introduktion (inskolning) då du som vårdnadshavare är med barnet i verksamheten. Introduktionsperioden kan variera från 3 till 14 dagar. Prata med din förskola för att få reda på vad som gäller just där. Vid akut behov av placering, kontakta samordnare för förskola.

För barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, vardagar innan klockan 6 och efter klockan 18, samt helger, finns det förskolor som har utökade öppettider.

Du ansöker om plats direkt via e-tjänsten för förskola och fritidshem. Får du problem med inloggning kan du kontakta samordnare för förskola.

Hantering av personuppgifter

När du ansöker om plats hanterar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna behandla din ansökan.

Borås Stads hantering av personuppgifter Länk till annan webbplats.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

  • Ansöka om plats i förskola eller fritidshem

Om du planerar att flytta till Borås

Om ditt barn bor i en annan kommun och du planerar att flytta till Borås, har du rätt att söka förskola. Ansökan görs via e-tjänsten för förskola och fritidshem. Om barnet inte är folkbokfört i Borås idag, görs ansökan utan att logga in med Mobilt BankID/E-legitimation.

När ansökan är gjord skickar du en kopia på familjens flyttanmälan hos Skatteverket till e-postadressen: placering.forskola@boras.se.

Om du inte planerar att flytta till Borås

Om familjen inte ska flytta till Borås, utan av andra skäl söker förskoleplats i kommunen, behöver du först kontakta barnets hemkommun och berätta att du planerar att söka förskola i Borås. Om hemkommunen godkänner detta, görs ansökan enligt ovan.

När ansökan är gjord ska du skicka ett mejl till e-postadressen: placering.forskola@boras.se.
I mejlet ska du meddela anledningen till att du önskar förskola i Borås istället för i den kommun som barnet är folkbokförd. Ansvarig samordnare kommer sedan att ta kontakt med barnets hemkommun för att kontrollera att de godkänner placeringen. Om hemkommunen inte godkänner placeringen, kan barnet inte börja på förskola i Borås.

Om du eller ditt barn saknar svenskt personnummer behöver du ta kontakt med samordnarna för förskola för att få hjälp med din ansökan.

Kontaktuppgifter till samordnare för förskola

Om du, ditt barn eller någon i din familj har skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten för att ansöka om plats på förskola. Ta istället kontakt med samordnarna för förskola för att få hjälp med din ansökan (i första hand via telefon). 

Kontaktuppgifter till samordnare för förskola

När du har fått plats på en förskola för ditt barn får du ett mejl eller ett brev hem där du får tacka ja eller nej till erbjuden plats. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda besvara platserbjudandet, oavsett om ni bor ihop eller inte.

På platserbjudandet ska du också ange om barnet ska stå kvar i kö för överflyttning till en annan förskola, om du inte erbjudits plats där du helst önskat. Tackar du nej till den erbjudna platsen, upphör platsgarantin att gälla. Om du inte längre är intresserad av en förskoleplats i Borås ska du tacka nej till den erbjudna förskolan och avsluta din köansökan.

Vi kan aldrig garantera att barnet erbjuds plats på de förskolor som önskats. Du blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt.

Mer information om hur förskoleplatser fördelas

När ditt barn har blivit erbjuden en plats på förskola ska du som vårdnadshavare anmäla din inkomst. Hushållets gemensamma bruttoinkomst, alltså alla inkomster som man betalar skatt för, ligger till grund för vilken avgift du kommer att betala för förskoleplatsen.

Alla förändringar som gäller hushållets inkomst ska anmälas till Förskoleförvaltningen. Lämna inkomstuppgifter direkt via vår e-tjänst för förskola och fritidshem.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

Borås Stad använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att i efterhand justera barnomsorgsavgiften, genom en så kallad inkomstkontroll.

Mer information om inkomstkontroll

Vid erbjudande av plats, kommer du bli ombedd att registrera ditt omsorgsbehov. Om du inte vet vilket behov du har när du tackar ja till platsen, kan du göra en preliminär uppskattning och ändra det när du vet vilket behov du har. Det är ditt anmälda omsorgsbehov som fakturan baseras på. Du anmäler omsorgsbehov via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

E-tjänst för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

När du fått din förskoleplacering bekräftad kan du registrera barnets schema i Tempus. Senast två veckor innan barnet ska börja på förskolan behöver du ha registrerat schemat som gäller efter introduktionen.

Mer om schema och ändringar i schema


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansök om plats

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender