Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Exakt avgift genom inkomstkontroll

Borås Stad använder inkomstuppgifter från Skatteverket för att i efterhand justera barnomsorgsavgiften. Det betyder att avgiften blir mer exakt och mer rättvis för alla.

En gång om året sker en slutavräkning. Det kan innebära att hushållet får pengar tillbaka, eller en överskjutande summa att betala. Metoden innebär att vi i efterhand justerar avgiften till den korrekta nivån, på samma sätt som slutskattesedeln.

Pengar tillbaka eller betala?

Taxan för barnomsorg anger kostnaden som en procentsats av hushållets inkomst. Uppgifterna från Skatteverket jämförs med vad hushållet betalat för sin barnomsorg. Resultatet kan bli att hushållet får tillbaka pengar, eller att kommunen skickar räkning på ett kvarstående belopp. Men för de allra flesta hushåll visar granskningen att man betalat rätt avgift.

Vi får inkomstuppgifterna med ett års fördröjning. Under 2020 justeras barnomsorgsavgifter för 2018 med hjälp av slutskatten för det inkomståret, och så vidare.

Borås Stad har en undre gräns på 300 kr för justeringen. Överskjutande avgift som är mindre än så för ett helt år betalas inte ut. Omvänt kräver kommunen inte heller in underskott under 300 kr.

Anmäl ändrad inkomst

Det är viktigt att anmäla ändrad inkomst till Förskoleförvaltningen. Den avgift vi tar ut varje månad bygger på den inkomst hushållet uppgett. Om man inte anmäler inkomständringar leder det troligen till ett underskott att betala efter granskningen mot Skatteverkets siffror.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Exakt avgift genom inkomstkontroll

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol