Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Björkängens förskola

Björkängens förskola ligger precis i skogsbrynet på Klinikvägen 42 och har två avdelningar. Avdelningen Blåsippan med barn i åldrarna ca 1-3 år och Vitsippan för de lite äldre barnen ca 3-5 år. Lokalerna är rymliga och innemiljön ändras utifrån barnens intresse och behov. Utemiljön består av två mindre gårdar men vi använder oss även mycket av naturen där vi gör kontinuerliga besök. Det är inte långt till fiskdammen eller lasarettsparken så dessa lekplatser får också återkommande besök av oss. Förskolan har ett mottagningskök som tar emot mat från Björkhöjdsskolan.

Inriktning

I enlighet med förskolans läroplan ger vi barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en lärande och skapande individ. Med ett temainriktat arbetssätt, där vi utgår från barnens intressen, blir lärandet mångsidigt och sammanhängande. Leken är en viktig faktor i barnens utveckling och lärande som vi prioriterar högt. I leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi lyssnar mycket på vad barnen har att säga och försöker på så sätt ta vara på barnens tankar och ideér för att sedan använda dessa i verksamheten.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Klinikvägen 42, Borås

Förskolans avdelningar

Blåsippan:

Vitsippan:

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 19 september, 14 november

Våren 2023: 9 januari, 10 mars, 12 maj

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björkängens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender