Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Björkängens förskola

Björkängens förskola ligger precis i skogsbrynet. Lokalerna är rymliga och innemiljön ändras utifrån barnens intresse och behov. Vi har en ateljé där barnen uppmuntras att utveckla sin kreativitet och skapande förmåga. Utemiljön består av två mindre gårdar, men vi använder oss mycket av naturen där vi gör kontinuerliga besök. Det är inte långt till fiskdammen eller lasarettsparken, så dessa lekplatser får återkommande besök av oss. Förskolan har ett mottagningskök som tar emot mat från Östermalmsgårdens förskola. Förskolan har två avdelningar, Blåsippan med barn i åldrarna 1-3 år, Vitsippan med barn i åldrarna 3-5 år.

Inriktning

I enlighet med förskolans läroplan ger vi barnen stöd i att utveckla positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individ. Med ett temainriktat arbetssätt, där vi utgår från barnens frågor blir lärandet mångsidigt och sammanhängande. Detta dokumenterar vi bland annat i barnens pärmar.  Leken är en viktig faktor i barnens utveckling och lärande som vi prioriterar högt. I leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Vi lyssnar mycket på vad barnen har att säga och försöker på så sätt ta till vara på barnens tankar och ideér för att sedan använda dessa i verksamheten.

I enlighet med styrdokumenten arbetar vi bland annat med likabehandling, matematik och tidig språkutveckling.

Vi som arbetar på förskolan är utbildade förskollärare och barnskötare. Ekonomibiträde och rektor ingår också i personalgruppen.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiedagar

Våren 2021: 12 mars, 14 juni

Pratbubbla med ett hjärta i, ikon.

Sociala medier

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björkängens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol