Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lundens förskola

Illustration DREEM arkitekter

Illustration DREEM arkitekter

Lundens förskola håller just nu på att byggas på Bergsäter. Förskolan planerar att öppna i oktober 2021.

Förskolan byggs efter skolverkets rekommendationer om barngrupps storlek.

Förskolan kommer ha profil lek och idrott. Forskning visar att barn är mer stillasittande än tidigare och att detta kommer ha stor påverkan på folkhälsan i framtiden. Genom att som pedagog ha fokus på lekens betydelse och att prioritera ett lekfullt arbetssätt tillsammans med rörelse, har vi i förskolan möjlighet att redan från ung ålder skapa förutsättningar för barns framtid, både utifrån inlärning och
välmående.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lundens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol