Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mariagårdens förskola

Mariagården, som är Borås äldsta förskola, är belägen i korsningen Torstensonsgatan/Döbelnsgatan. Våra lokaler är stora, ljusa och funktionella. Här finns rum för aktiva lekar där man kan vara många tillsammans. Det finns även små mysiga utrymmen där man kan få vara för sig själv och ta det lite lugnare.

skogen

Vår förskola har medarbetare i olika ålder, med olika kunskaper, erfarenheter och utbildning samt med olika etnisk bakgrund. Allt detta sammantaget ser vi som en styrka och som en förmån då vi gemensamt arbetar för att erbjuda en välkomnande och inbjudande miljö för de barn och föräldrar och som vistas på vår förskola.

Mariagårdens förskola ska vara en plats där vi kan uppleva trygghet och glädje tillsammans – både barn och vuxna. På vår förskola ser vi att gott samarbete oss emellan är en förutsättning för att skapa trygghet för barnen och dess familjer.

Vi är utomhus varje dag, ofta flera tillfällen om dagen. Vi håller ofta till på vår gård, som erbjuder möjligheter till många olika slags lekar och aktiviteter som att cykla, klättra, gräva i sandlådan eller utforska småkryp som lever i träd och buskar. Gården totalrenoverades under hösten 2023 och är nu helt anpassad för förskoleverksamhet. Vi besöker gärna någon av stadens alla lekplatser och parker och när tillfälle ges går vi också på besök på stadens olika museum.

Förskolan har fem avdelningar

På förskolans fem avdelningar fördelas barnen i olika grupper, där vi strävar efter att skapa en gruppsammansättning som är gynnsam för lek och lärande, men där vi också tar hänsyn till barnens åldrar. På Lönneberga, Saltkråkan och Junibacken går främst barn 1-3 år och på Hattstugan och Bullerbyn går barn 3 -5 år.

Vår målsättning är

  • Att ni som familj ska känna er välkomna, trygga och hemma i vår miljö.
  • Att vi som pedagoger ska erbjuda barnen en innehållsrik och utvecklande miljö.

Vi arbetar tematiskt med utgångspunkt i barnlitteratur, som vi gemensamt väljer inför nytt läsår. Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Under läsåret 2023/2024 är de prioriterade områdena för förskolan de estetiska uttryckssätten samt lärmiljöer. För oss innebär det bland annat att vi ger barnen tillfälle att möta och lära i och om de olika estetiska uttryckssätten under året, samtidigt som pedagogerna på förskolan deltar i kompetensutvecklande insatser med detta som fokus. Arbetet med lärmiljöer betyder att vi hela tiden försöker hitta nya sätt att organisera för lustfylld lek och lärande i inspirerande miljöer med en variation av material.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Torstensonsgatan 2, Borås

Förskolas avdelningar

På Lönneberga, Saltkråkan och Junibacken går barn 1-3 år. På Hattstugan och Bullerbyn går barn 3 -5 år.

Studiedagar

Våren 2024: 25-26 januari, 18 april

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mariagårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender