Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Naturlekens förskola

Naturlekens förskola är en utomhusförskola som ligger nära Södra Älvsborgs sjukhus. Vår gård är en naturtomt, som gränsar till stora skogsområden.

Förskolan har barn i 2-5 års åldern. De lär sig om sambanden i naturen, allemansrätten och vad ett kretslopp är. 

De tränar sig på att behärska den kuperade terrängen i skogen. De lägger grunden till sin fortsatta utveckling och upplever naturen med alla sinnen. De studerar myran som kämpar med sitt strå och tittar på krypen under stenen. Varje dag möter vi nya äventyr.

Matematik, språk, naturvetenskap och teknik väver vi in i vårt temaarbete under läsåret, liksom även sång, ramsor och sagor.​

Inriktningar

Vårt mål är att ge barnen en positiv känsla för utomhusvistelse och en vana att vara i skog och mark. Målen som finns i Läroplanen för förskola når vi genom att arbeta med ett upplevelsebaserat lärande i små grupper.

På Naturleken är vi ute varje dag så mycket som möjligt.  Vi vill att barnen ska tycka det är roligt att vara ute. I naturen finns plats för lekar, drömmar och fantasier, dvs. det finns en plats för alla.

Vår målsättning är att med naturens mångfald, utifrån barnens förutsättningar, ge en god grund för ett livslångt lärande och minnen för livet.

Det uppnår vi genom:

  • Ökad kunskap om hur man uppträder i naturen.
  • Förståelse för sambanden i naturen.
  • Lära sig ta hänsyn och visa empati för andra människor.
  • Utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och ge uttryck för sina egna åsikter.
  • Tillsammans trivas och ha roligt året om i naturen.

För att ni som vårdnadshavare ska känna trygghet när ni lämnar barnen på förskolan strävar vi efter en öppen och vardagsnära dialog.​

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar

Hösten 2021: 30 augusti , 29 oktober

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturlekens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol