Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nordtorps förskola

Nordtorps förskola ligger i natursköna omgivningar strax utanför Sandared. Med åkrar och ängar som närmsta grannar, och skogen på promenadavstånd, erbjuder omgivningarna barnen många erfarenheter och upptäckter i en rofylld miljö. Naturen ses som en naturlig resurs i verksamheten och utnyttjas dagligen på olika sätt för barnens lek och lärande. Utomhusmiljön kompletterar inomhusmiljön och ses som en pedagogisk arena där såväl lek, pedagogiska aktiviteter, äventyrliga utflykter, spännande och spontana upptäcktsfärder och friluftsliv berikar och utvecklar barnen.

Entreprenöriellt förhållningssätt

På Nordtorps förskola vill vi erbjuda barnen goda möjligheter att vara nyfikna och kreativa. Vi skapar förutsättningar för varje barn att känna självtillit och tilltro till sin egen förmåga. Detta gör vi genom att utgå från ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi uppmuntrar och tar tillvara på barnens initiativ. Vi erbjuder en trygg förskolemiljö där varje barn får lust att lära och möjlighet att lyckas. Alla bemöts med respekt och förståelse för den man är.

På Nordtorp har vi två hemvister; Upptäckarna för de yngre barnen och Äventyrarna för de äldre barnen.

Eget tillagningskök

På förskolan finns ett tillagningskök och all mat lagas på förskolan.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Gamla skolan, Nordtorp

Förskolans avdelningar

Telefonummer till köket: 033-35 89 35

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 12-13 september

Våren 2023: 9 januari, 6 mars, 12 juni
Hösten: 2023: 4-5 september

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nordtorps förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender