Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skogsängens förskola

Skogsängen ligger naturnära i centrum. Vi finns på Östermalm, nära Södra Älvsborgs sjukhus.

Inriktning

Våra aktuella utvecklingsområden handlar om lärmiljöer och lekens roll och vi arbetar för en pedagogik anpassad efter varje barns intresse och förutsättningar. På Skogsängens förskola nyttjar vi våra kreativa miljöer för att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer både inom- och utomhus. Varje avdelning består av tre egna lokaler, med tillgång till ett delat torg. Vi har även vattenrum, ateljé och ett litet bibliotek.

Förskolan gränsar till skogen och utomhus finns två stora och en lite mindre gård med olika teman och utseende. Skolskog med grillplats och lekmöjligheter ligger i nära anslutning till förskolan och en 4H-gård ligger i närheten.

Våra avdelningar

Hos oss finns totalt sju avdelningar där fem av dem är traditionella yngre- och äldrebarnsavdelningar.

På hörselavdelningen Myran är pedagogerna kunniga inom teckenspråk och arbetar aktivt med kommunikativ lärmiljö. Barngruppen är lite mindre och det finns en fördelning mellan hörande barn och barn med hörselnedsättning/dövhet.

Resursavdelningen Mini är en avdelning för barn med flerfunktionsnedsättning och här baseras lärmiljön på våra olika sinnen. Barnen vistas i en kommunikativ miljö där alternativa kommunikationsformer står i fokus.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Klinikvägen 48, Borås

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 0734-32 72 40 eller 0734-32 82 36

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 18 april

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skogsängens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender