Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skogsängens förskola

Skogsängen är en naturnära förskola i område Centrum. Vi ligger på Östermalm, nära Södra Älvsborgs sjukhus och Borås nyaste grundskola, Björkhöjdsskolan.

Inriktning

Vi arbetar utifrån temaområdena natur och teknik, tillsammans med ett utvecklingsarbete för mer tillgängliga lärmiljöer och en pedagogik anpassad efter varje barns intresse och förutsättningar.

På syskonavdelningarna utgår vi från våra naturvetenskapliga temaområden i arbetet med barnen. Deras intressen och frågor utgör grunden för arbetet. För våra 3 yngrebarns-avdelningar är nyfikenhet och utforskande genom lek i fokus. Vi har även en 5-årsverksamhet, där barnen leker, experimenterar och närmar sig bokstäver och siffror på ett lekfullt vis.

Mini - för förskolebarn med multifunktionshinder

Hos oss har vi en också avdelningen Mini för förskolebarn med multifunktionshinder. På avdelningen baseras lärmiljön på barnens funktioner och kan vara såväl taktil som auditiv och visuell. Vi arbetar på lekfullt sätt med olika kommunikationsstöd (exempelvis AKK, Tassels, fysiska föremål och bildstöd) för att utveckla barnens möjlighet att kommunicera med omvärlden.

Ute- och innemiljö

Förskolan gränsar till skogen och utomhus finns våra två stora och en lite mindre gårdar med olika teman och utseende. Dessutom nyttjar vi gärna närheten till skog med såväl skolskog som grillplats vid utflykter.

Inomhus har alla avdelningar tre rum, med tillgång till ett delat torg. Vi har även bland annat vattenrum, ateljéer, teaterrum och ett litet bibliotek.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Klinikvägen 48, Borås

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 0734-32 72 40 eller 0734-32 82 36

Utvecklingsdagar

Våren 2023: 9 januari ,6 mars ,14 juni

Hösten 2023: 21-22 september

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skogsängens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender