Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Skogsängens förskola

Välkommen till Skogsängens förskola! Skogsängens förskola har funnits sedan 2004 och är belägen på Klinikvägen 48, i anslutning till Björkhöjdsskolan i stadsdelen Östermalm.

Förskolans upptagningsområde är främst Borås centrala delar, från centrum, Norrmalm och Östermalm. Med närhet till naturen och med tre egna gårdar, har förskolan möjlighet att erbjuda omväxlande lek och lärande utomhus.

Förskolan består för närvarande av 8 avdelningar, 3 avdelningar med de yngsta barnen, 2 avdelningar med mellan barnen och 1 femårsavdelning, samt Skogsängen Mini.

Skogsängen Mini är en liten barngrupp för barn med flerfunktionsnedsättning. Avdelningen är integrerad i Skogsängen och arbetar med samma styrdokument och temaarbete som övriga förskolan.

Skogsängens vision

Vi vill att alla ska känna tillit och få känna att vi lyckas, såväl barn som vuxna.

På Skogsängens förskola och Skogsängen Mini ska alla barn och vårdnadshavare känner sig trygga och välkomna. På förskolan har man ett respektfullt och professionellt bemötande av barn och föräldrar. Pedagogerna ser föräldrarna som viktiga samarbetspartners och är noga med att bygga tillitsfulla relationer med dem.

Personalen ser det kompetenta och tänkande barnet. Det innebär att visa respekt för barn och att möta dem i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Innehåll och pedagogiska tankar utformas utifrån barnens behov och intresse. Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.

Vårt arbetssätt

Skogsängen har ett temainriktat arbetssätt och arbetar målfokuserat enligt läroplanen, barnkonventionen, diskrimineringsgrunderna och Borås Stads styrdokument och tar fullt ansvar för barnens utveckling. Målet är att barnen utvecklas och blir väl förberedda att hantera livet och ständigt vill lära mer.

Förskolan har naturvetenskap och teknik som fokusområde. Genom naturvetenskap får barnen tidigt möjlighet att skapa ett intresse för sambandet mellan människa, natur och samhälle. Barnen får förståelse för livet och dess förutsättningar genom att undersöka det som finns i deras närmiljö. På förskolan vill vi ge barnen många konkreta upplevelser, både inom förskolan och i det omkringliggande samhället, där barnen får prova på och lära i naturliga sammanhang.

Att arbeta med teknik i förskolan handlar om att ge barnen förutsättningar att bygga och konstruera i olika material, uppfinna och återanvända samt inte minst använda sig av olika verktyg och metoder för att genomföra sina idéer. Rummens miljöer ska hållas levande och förändras kontinuerligt utifrån barnens kompetens, nyfikenhet och intresse.

Vi lär om

  • människan, djuren, naturen och deras kretslopp
  • hur vatten, ljus och ljud fungerar
  • hållbar utveckling och miljöpåverkan
  • en god hälsa för alla
  • hur man kan bygga och konstruera med spännande material
  • aktiviteter med digitala verktyg

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studiedagar

Våren 2021: 12 februari, 14-15 juni

Hösten 2021: 16-17 augusti ,8 november

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skogsängens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol