Meny

Meny

Tunnlandsgårdens förskola

Tunnlandsgårdens förskola ligger på Hässleholmen. Förskolan har två avdelningar: Nova, 1-3 år och Castor, 3-5 år.

Vi vill:

  • Bygga upp en miljö som lockar och inspirerar barnen
  • Ha tillgängligt till en stor mängd olika fantasi främjande material
  • Låta barnen prova och experimentera
  • Vara barnens med forskare och behandla deras skapelser med respekt samt att ha tilltro till barnen

Inriktningar

Vi på Tunnlandsgårdens förskola har påbörjat ett arbetssätt som har sin grundtanke i att "Ett barn har hundra språk men berövas nittionio". Orden kommer från Loriz Malaguzzi, en föregångare när det gäller den pedagogiska filosofin Reggio Emilia.

Vi vill sträva efter ett förhållningssätt som bygger på att se barnens möjligheter och deras egen förmåga.

Barn är nyfikna och vill lära sig och vill vi som pedagoger ta vara på. En förutsättning är att skapa utmanande miljöer och frågeställande utvecklande möten med barnen. Barn lär sig när de får vara nyfikna, aktiva och delaktiga. De lär sig också av varandra och att i lugn och ro få utvecklas i sin egen takt och kännas glädje i "JAG KAN".

På förskolan arbetar vi även med språket och matematik

I vårt arbete med Reggio Emilia har vi byggt upp ett nätverk med förskolor i Borås Stad.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast ändrad: 2018-11-23 11.20

Ändrad av:

Dela sidan: Tunnlandsgårdens förskola

g q n C