Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar. Verksamheten innebär ofta att en dagbarnvårdare i sitt hem bedriver pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år.

Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i enskild regi.

Pedagogisk omsorg är verksamhet som erbjuds i stället för förskola, under tid då föräldrarna arbetar eller studerar, samt för barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten.

Hör av dig till Förskoleförvaltningen om du vill veta mer om vilken pedagogisk omsorg som finns i Borås Stad.

Fristående verksamheter

Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pedagogisk omsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol