Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar. Verksamheten innebär ofta att en dagbarnvårdare i sitt hem bedriver pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år.

Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i enskild regi.

Pedagogisk omsorg är verksamhet som erbjuds i stället för förskola, under tid då föräldrarna arbetar eller studerar, samt för barn som har ett eget behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten.

Hör av dig till Förskoleförvaltningen om du vill veta mer om vilken pedagogisk omsorg som finns i Borås Stad.

Fristående verksamheter

Starta pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshem

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Pedagogisk omsorg

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol