Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning som inte når grundskolans kunskapskrav.

Elever inskrivna i grundsärskola får sin undervisning antingen i en särskola eller som integrerade i grundskolan.

Det finns två grundsärskolor i Borås Stad:

Grundsärskolans två inriktningar

I grundsärskolan kan eleven läsa enligt ämnen och/eller ämnesområden. Undervisningen inom de båda inriktningarna är anpassad både individuellt och i grupp. När en elev blir mottagen i grundsärskolan gör vi en bedömning om eleven har möjlighet att följa inriktningen ämnen eller inriktningen ämnesområden.

Inriktningen ämnen

Eleverna läser:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • SO-ämne
 • NO-ämnen
 • teknik
 • idrott
 • hem- och konsumentkunskap
 • musik
 • bild
 • slöjd

Inriktningen ämnesområden

Undervisningen riktas mot ämnesområden och är till för elever som har större behov av stöd och hjälp. Undervisningen sker i fem ämnesområden:

 • kommunikation
 • verklighetsuppfattning
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • estetisk verksamhet

Skolform

Den obligatoriska grundsärskolan är en egen skolform år 1-9 med egna kursplaner och betygskriterier. Dessutom erbjuds särskoleelever ett frivilligt tionde skolår.

Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan eller om du är över 20 år inom särskild utbildning för vuxna.

Placering av elever i de olika verksamheterna sker i samråd med föräldrar och med stor omsorg och noggrannhet. Vi tar hänsyn till bland annat elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, sociala förmågor och övriga eventuella funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörningen.

Utredning och ansökan

Innan ett barn placeras i grundsärskolan görs en utredning för att fastställa vilka behov som barnet har.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om plats till sitt barn i grundsärskolan.

Det är rektorn på barnets skola som håller i utredningen tillsammans med samordnaren på Grundskoleförvaltningen.

Så här går utredningen inför mottagande i grundsärskolan till

Om du vill veta mer

Har du frågor om grundsärskolan i Borås är du välkommen att kontakta oss rektorer.

Rektorer vid våra grundsärskolor

Grundsärskolan Erikslund årskurs 1-6

Michaela Johansson, rektor
E-post: michaela.jo.johansson@boras.se
Telefon: 033-35 80 16

Grundsärskolan Erikslund årskurs 7-9

Maria Hell, rektor
E-post: maria.hell@boras.se
Telefon: 033-35 81 74

Grundsärskolan Fjärding/Boda årskurs 1-9

Helén Nejderås-Stomberg, rektor
E-post: helen.stomberg@boras.se
Telefon: 033-35 70 91

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundsärskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ulf Karlsson, förvaltningschef grundskoleförvaltningen

  Ulf Karlsson är ny chef för Grundskoleförvaltningen

  Publicerad

  Ulf Karlsson är ny förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen. Den tidigare skolchefen från Lidköping gillar helheter och att arbeta tillsammans. Och att jobb...
 • ikoner av olika skolor

  Nu är det dags för skolval!

  Publicerad

  I veckan skickas information om skolvalet till de vårdnadshavare som har barn som ska välja skola inför läsåret 2023/2024. Skolvalet görs i vår e-tjänst senast ...
 • Elever som går och står i en trappa

  Välkommen på Öppet Hus på Borås Stads gymnasieskolor

  Publicerad

  Snart är det dags för dig som går i årskurs 9 att välja gymnasieprogram. Torsdagen den 17 november och tisdagen den 22 november är du och dina föräldrar varmt v...
Ikon: Kalender

Kalender