Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Skolval inför läsåret 2020/2021

Skolvalet inför läsåret 2020/2021 är avslutat och alla berörda har fått placerinsgbeslut hemskickade under vecka 8, 2020. Vid frågor om skolvalet kontakta Placeringsenheten.

Senast 13 december 2019 ska vårdnadshavare till elever folkbokförda i Borås Stad göra ett aktivt skolval i vår e-tjänst inför läsåret 2020/2021. Undersök våra skolor tillsammans med ditt barn. Ni är också välkomna att kontakta skolornas rektorer.

Grundskolor i Borås Stad

Borås Stads jämförelsetjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolvalet gäller:

 • alla barn som ska börja förskoleklass
 • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F-3)
 • alla elever i årskurs 6 på Borås kommunala skolor

Nytt från hösten 2020

 • Från och med hösten 2020 tar Svedjeskolan F-6 emot elever från förskoleklass till årskurs 4.
 • Daltorpskolan F-6 har flyttat till Gässlösavägen 52 fram till en ny skola byggts på Göta/Gässlösa.
 • Sjömarkenskolan F-6 är ombyggd på Ljungvägen 14 i Sjömarken.
 • På sikt kommer Myråsskolan F-6 att byggas om för att bli en helt ny skolmiljö som fokuserar på trygghet, kreativitet och samarbete. Skolan får en stor idrottshall och en skolgård som bjuder in till rörelse, lek och lärande. Datum för byggstarten är inte klart och därmed inte heller vilka lokaler som ska användas under byggtiden.

Så här gör ni för att välja skola:

 1. Undersök och rangordna vilka tre skolor ni vill att barnet ska gå i.
 2. Ansökan ska skickas in via vår webbtjänst senast den 13 december 2019.
  För att göra ansökan behövs e-legitimation, BankID eller mobilt BankID.
  Om ni inte har e-legitimation, BankID eller mobilt BankID eller om barnet inte har fullständigt personnummer finns det även blankett att fylla i. Kontakta oss på Placeringsenheten för mer information.
 3. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera ansökan för att den ska vara giltig.

För barn som saknar fullständigt personnummer görs skolvalet via blankett som vi skickar hem. 

Hur går skolplaceringen till?

Vi skolplacerar ditt barn utifrån era önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha en plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för skolplacering i förskoleklass: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7: Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande tillämpas relativ närhet.

Läs mer om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet.

Om ni inte väljer skola

Om inget val gjorts skickar vi två påminnelser. Om vi ändå inte får in några val placerar vi barnet i närmaste kommunala skola som har plats.

När kommer beskedet om skolplats?

Under vecka 8, 2020 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Om ni är intresserade av att söka en fristående skola

I år görs skolvalet till både fristående skolor och kommunala skolor i vår e-tjänst. Men eftersom de fristående skolorna tillämpar kösystem eller andra urvalskriterier, är det viktigt att du redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn i kö.

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad tillämpar. De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.

Kontaktuppgifter till de fristående skolorna i Borås

Vet ni redan nu att ni ska flytta eller att barnet ska byta folkbokföringsadress?

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen. Så fort du vet att ditt barn ska flytta före den 1 september 2020, måste du meddela oss detta (dock senast 31 december 2019). Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering. Ska ni flytta och har ett hyresavtal eller köpekontrakt som styrker det ska ni skicka in en kopia av kontraktet till Placeringsenheten. Då kan vi ta hänsyn till kommande folkbokföringsadress vid skolplaceringen.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, senast 31 december till:

Borås Stad
Grundskoleförvaltningen, Placeringsenheten
501 80 Borås

Om ni byter adress efter ni gjort ansökan

Så fort du vet att ditt barn ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste du meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.

Frågor och svar om skolvalet

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får och sammanställt svaren på dem.

Svar på de vanligaste frågorna om skolvalet

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-17 08.19

Ändrad av:

Dela sidan: Skolval inför läsåret 2020/2021

g q n C