Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolval inför läsåret 2021/2022

I Borås gäller skolval till kommunens grundskolor. Det innebär att du och ditt barn ska göra ett aktivt val och rangordna de tre skolor som ni helst vill att barnet ska gå på. Ni gör ansökan digitalt via vår e-tjänst senast 7 december 2020.

Undersök gärna våra skolor tillsammans med ditt barn genom skolornas webbsidor. Det går också bra att kontakta skolornas rektorer.

Grundskolornas webbsidor

Borås Stads jämförelsetjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för skolval (när du loggat in kommer du direkt till skolvalet för ditt barn) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolvalet gäller:

 • alla barn som ska börja förskoleklass
 • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F-3)
 • alla elever i årskurs 6 på Borås kommunala skolor

Ny 7-9-skola öppnar i centrum

De unga i Borås blir fler. Därför öppnar vi Björkhöjdskolan 7-9 som tar emot sin första årskull med 7:or hösten 2021. Vi är glada över att Fanny Olausson blir enhetens rektor. Fanny är en erfaren rektor med höga resultat när det gäller elevernas kunskaper, trivsel och trygghet. Vill du veta mer om Björkhöjdskolan 7-9?

Björkhöjdskolans webbplats

E-post: fanny.olausson@boras.se

Undervisning för elever med hörselnedsättning

Från hösten 2021 erbjuder vi undervisning för elever med hörselnedsättning eller cohleaimplantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7. Eleverna går i klasser med normalhörande elever på Björkhöjdskolan.

Undervisningens upplägg samt hur du ansöker om plats

Bra att veta inför skolvalet

 • Svedjeskolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 5.
 • Daltorpskolan F-6 har flyttat till Gässlösavägen 52 fram till en ny skola byggts på Göta/Gässlösa.
 • Byttorpskolan F-6 och Myråsskolan F-6 byggs om till moderna skolmiljöer som fokuserar på trygghet, kreativitet och samarbete. Skolorna får stora idrottshallar och skolgårdar som bjuder in till rörelse, lek och lärande.
 • På Byttorpskolan F-6 går eleverna kvar på skolan under byggtiden.
 • På Myråsskolan F-6 är eleverna i förskoleklass och årskurs 1 samt fritidshemsverksamheten kvar på skolan under byggtiden. Eleverna i årskurs 2-6 skjutsas till Kronängskolan på Gässlösa.

Så här gör ni för att välja skola:

 1. Undersök och rangordna vilka tre skolor ni vill att barnet ska gå på.
 2. Ansökan görs via vår e-tjänst senast den 7 december 2020.
  För att göra ansökan behövs e-legitimation, Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
  Om ni inte har e-legitimation, Bank-ID eller mobilt Bank-ID, eller om barnet inte har fullständigt personnummer, finns en blankett att fylla i. Kontakta oss på Placeringsenheten för mer information.
 3. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan för att den ska vara giltig.

För barn som saknar fullständigt personnummer görs skolvalet via blankett som vi skickar hem. Kontakta Placeringsenheten om ni vill ha mer information.

Gör din ansökan i e-tjänsten för skolval

E-tjänst för skolval (när du loggat in kommer du direkt till skolvalet för ditt barn) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går skolplaceringen till?

Vi skolplacerar ditt barn utifrån era önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha en plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för skolplacering i förskoleklass

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Mer information om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet

Om ni inte väljer skola

Om inget val gjorts skickar vi två påminnelser. Om vi ändå inte får in några val placerar vi barnet i närmaste kommunala skola som har plats.

När kommer beskedet om skolplats?

Under vecka 8, 2021 får alla som sökt kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Om ni är intresserade av att söka en fristående skola

Skolvalet till både fristående skolor och kommunala skolor görs i vår e-tjänst. De fristående skolorna använder kösystem eller andra sätt att göra urval. Det är viktigt att du redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn i kö.

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad använder. De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.

Kontaktuppgifter till de fristående skolorna i Borås

Om ni ska flytta eller om barnet ska byta folkbokföringsadress

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen.

Om du vet att ditt barn ska flytta och folkbokföras på ny adress före 1 september 2021 behöver du snabbt meddela oss på Placeringsenheten. Vi behöver ha en kopia på hyresavtal eller köpekontrakt som styrker er flytt. OBS! Vi kan endast ta hänsyn till ny adress inför skolplaceringen om du meddelat oss senast den 31 december 2020.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, senast 31 december 2020 till:

Borås Stad
Grundskoleförvaltningen, Placeringsenheten
501 80 Borås

Om ni byter adress efter ni gjort ansökan

Om adressändringen sker före 31 december 2020 (då vi börjar fatta beslut om skolplacering) behöver ni inte göra någonting. Vi kontrollerar uppgifterna i folkbokföringsregistret före beslutet. Om barnet saknar folkbokföringsadress (exempelvis asylsökande barn) måste ni meddela adress till oss genom att kontakta Placeringsenheten.

Om adressändringen sker 31 december 2020 eller senare måste du meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.
OBS! Vi kan endast ta hänsyn till ny adress inför skolplaceringen om du meddelat oss senast den 31 december 2020.

Så fort du vet att ditt barn ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste du meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.

Frågor och svar om skolvalet

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får och sammanställt svaren på dem.

Svar på de vanligaste frågorna om skolvalet

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolval inför läsåret 2021/2022

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol