Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolval inför läsåret 2023/2024

I Borås gäller skolval till kommunens grundskolor. Det innebär att du och ditt barn ska göra ett aktivt val och rangordna de tre skolor som ni helst vill att barnet ska gå på.

I mitten av november skickas information om skolvalet ut till alla berörda vårdnadshavare.

Undersök gärna våra skolor tillsammans med ditt barn genom skolornas webbsidor. Det går också bra att kontakta skolornas rektorer.

Här loggar du in och gör Skolvalet (Tjänsten öppnar 2022-11-14) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskolornas webbsidor

Borås Stads jämförelsetjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolvalet gäller:

 • alla barn som ska börja förskoleklass och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F–3) och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • elever i årskurs 6 på Borås kommunala grundskolor och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • Barn och elever som bor i Borås Kommun men som saknar fullständigt personnummer ska också delta i skolvalet men kan inte använda vår e-tjänst. Grundskoleförvaltningen skickar hem brev med ansökningsblankett och svarskuvert till dessa i mitten av november.
  (Skolplikten gäller inte för barn som är asylsökande, har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa, trots att de räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen. Men de har ändå samma rätt till utbildning som barn med skolplikt. Grundskoleförvaltningen uppmanar alla barn att gå i skolan.)
 • Barn med skyddad identitet ska också delta i skolvalet om de bor i Borås Kommun. Kontakta din nuvarande rektor på förskolan eller grundskolan där ditt barn går så hanterar de ert skolval. Om barnet inte har en skolplacering kontaktar ni Placeringsenhet i stället.

Skolvalet gäller inte:

 • Elever som redan går i grundsärskolan på Erikslundskolan Sär eller Fjärdingskolan Sär.
  Mer information om elever som är under utredning för mottagande i grundsärskolan finns under frågor och svar Öppnas i nytt fönster.
 • Elever som går i årskurs 6 på fristående skola eller i annan kommuns skola och som är folkbokförda i Borås Kommun behöver inte delta i skolvalet utan fortsätter vanligtvis på den nuvarande skolan. Om ni däremot ändå önskar att delta i skolvalet och välja någon av våra kommunala skolor måste ni själva kontakta Placeringsenheten senast den 16 september. Brev med information om detta går ut till alla berörda vårdnadshavare i slutet av augusti.
 • Elever som är folkbokförda i annan kommun och som går årskurs 6 i någon av Borås Stads kommunala grundskolor eller i årskurs 3 på Tumarpskolan eller Kerstinsgårdskolan. Sådana elever får ett särskilt brev hem i slutet av augusti.

Undervisning för elever med hörselnedsättning

Från hösten 2021 erbjuder vi undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7. Eleverna går i klasser med normalhörande elever på Björkhöjdskolan. Specialpedagogen på Hörselteam Borås barn och ungdom på SÄS kontaktar de vårdnadshavare som de känner till och som berörs under augusti och september. Dessa barn och elever ges förtur av särskilda skäl i samband med skolvalet.

Undervisningens upplägg samt hur du ansöker om plats

Bra att veta inför skolvalet

 • Daltorpskolan F–6 ligger numera på Gässlösavägen 52 fram till en ny skola byggts på Göta/Gässlösa.
 • Särlaskolan byggs nu om för att bli en helt nyrenoverad skola med moderna lärmiljöer inomhus och utomhus. Eleverna på högstadiet går kvar i Särlaskolan under byggtiden. Elever i förskoleklass till årskurs 6 går på Byttorpskolan under renoveringen. Renoveringen beräknas vara klar 2024. Det finns idag inget beslut om hur det kommer att bli efter renoveringen.

Så här gör ni för att välja skola:

 1. Undersök och rangordna vilka tre skolor ni vill att barnet ska gå på.
 2. Ansökan görs via vår e-tjänst under perioden 14 november till 5 december 2022.
  För att göra ansökan behövs e-legitimation, Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
  Om ni inte har e-legitimation, Bank-ID eller mobilt Bank-ID, eller om barnet inte har fullständigt personnummer, finns en pappersblankett att fylla i. Kontakta oss på Placeringsenheten för mer information.
 3. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan för att den ska vara giltig. Detta gäller både i e-tjänsten och om ni använder pappersblankett.

För barn som saknar fullständigt personnummer görs skolvalet via en blankett som vi skickar hem. Kontakta Placeringsenheten om ni vill ha mer information.

Hur går skolplaceringen till?

Vi skolplacerar ditt barn utifrån era önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha en plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för skolplacering i förskoleklass

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Mer information om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet

Om ni inte väljer skola

Om ni inte gör ert skolval skickar vi en påminnelse. Om vi ändå inte får in några val placerar vi barnet i närmaste kommunala skola som har plats.

När kommer beskedet om skolplats?

Under vecka 8, 2023 får alla som placerats på en kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Om ni är intresserade av att söka en fristående skola

Skolvalet till både fristående skolor och kommunala skolor görs i vår e-tjänst. De fristående skolorna använder kösystem eller andra sätt att göra urval. Därför är det viktigt att du redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn i kö.

Observera att fristående skolor kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad använder. De fristående skolorna skickar ut egna placeringsbesked.

De fristående skolorna skickar ut erbjudande om skolplacering tidigare de kommunala skolorna gör. Får ni ett sådant erbjudande ska ni tacka JA till detta. När ni sedan gör skolvalet finns två möjligheter:

 1. Ni är nöjda med placeringen på den fristående skolan
  Då går ni in i e-tjänsten och väljer den fristående skolan i första hand. Då får ni den. (Ni behöver inte välja mer än en skola)

 2. Ni vill hellre ha en eller möjligen två kommunala skolor i stället om det finns plats.
  Då går ni in i e-tjänsten och väljer (rangordnar) en eller två kommunala skolor före den fristående skolan.

  Om ni då får plats på den kommunala skolan placeras eleven där vilket upphäver placeringen på den fristående skolan och vi informerar er och den fristående skolan om att ni fått önskad kommunal skola.

  Om ni inte får plats på någon av den/de kommunala skolorna fattar vi beslut om avslag och eleven behåller platsen på den fristående skolan.

  Ni kan alltså inte invänta vårt beslut och sedan senare välja vilken skola ni vill ha. Varken vi eller friskolorna kan ”hålla på ” platser. Man dessutom inte rent juridisk inneha två skolplaceringar.

Kontaktuppgifter till de fristående skolorna i Borås

Om ni ska flytta eller om barnet ska byta folkbokföringsadress

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen.

Om ni vet att barnet ska flytta och folkbokföras på ny adress före 1 september 2023 behöver du snabbt meddela oss på Placeringsenheten. Vi behöver ha en kopia på hyresavtal eller köpekontrakt som styrker er flytt. Obs! Meddela oss senast 31 december 2022. Annars kan vi inte ta hänsyn till er nya adress inför skolplaceringen.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, senast 31 december 2022 till:

Borås Stad
Grundskoleförvaltningen, Placeringsenheten
501 80 Borås

Om ni byter adress efter ni gjort ansökan

Om adressändringen sker före 31 december 2022 (då vi börjar fatta beslut om skolplacering) behöver ni inte göra någonting. Vi kontrollerar uppgifterna i folkbokföringsregistret före beslutet. Om barnet saknar folkbokföringsadress (exempelvis asylsökande barn) måste ni meddela adress till oss genom att kontakta Placeringsenheten.

Om adressändringen sker 31 december 2022 eller senare måste ni meddela oss på Placeringsenheten detta. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.
OBS! Vi kan endast ta hänsyn till ny adress inför skolplaceringen om du meddelat oss senast den 31 december 2022.

Så fort ni vet att barnet ska flytta (med dig eller annan vårdnadshavare) måste ni meddela oss på Placeringsenheten. Vi behöver ha korrekt folkbokföringsadress för att barnet ska få en skolplacering.

Byta skola efter skolvalet

När skolvalet sedan är klart kan du ansöka om att byta skola om du inte är nöjd med skolplaceringen.

Ansökningsblankett för skolbyte Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster. 

Frågor och svar om skolvalet

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får och sammanställt svaren på dem:

Svar på de vanligaste frågorna om skolvalet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolval inför läsåret 2023/2024

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ulf Karlsson, förvaltningschef grundskoleförvaltningen

  Ulf Karlsson är ny chef för Grundskoleförvaltningen

  Publicerad

  Ulf Karlsson är ny förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen. Den tidigare skolchefen från Lidköping gillar helheter och att arbeta tillsammans. Och att jobb...
 • ikoner av olika skolor

  Nu är det dags för skolval!

  Publicerad

  I veckan skickas information om skolvalet till de vårdnadshavare som har barn som ska välja skola inför läsåret 2023/2024. Skolvalet görs i vår e-tjänst senast ...
 • Elever som går och står i en trappa

  Välkommen på Öppet Hus på Borås Stads gymnasieskolor

  Publicerad

  Snart är det dags för dig som går i årskurs 9 att välja gymnasieprogram. Torsdagen den 17 november och tisdagen den 22 november är du och dina föräldrar varmt v...
Ikon: Kalender

Kalender