Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolval inför kommande läsår

Skolvalet inför läsår 2024/2025 är nu stängt och placeringsbeslut
skickas ut vecka 8.

Om du inte är nöjd med placeringen kan du ansöka om att byta skola mellan 1-31 mars 2024.

Har du flyttat till Borås och har barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 från höstterminen 2024 kan du ansöka om skolplats.

Ansök om skolplacering

I Borås gäller skolval till kommunens grundskolor. Det innebär att du och ditt barn ska göra ett aktivt val och rangordna de tre skolor som ni helst vill att barnet ska gå på.

Undersök gärna våra skolor tillsammans med ditt barn genom skolornas webbsidor. Det går också bra att kontakta skolans rektorer.

Grundskolornas webbsidor

Skolverkets jämförelsetjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella förändringar inför läsåret 2024/2025:

 • Förslaget om att Svedjeskolan avvecklas till sommaren 2024 har skjutits upp. Det är först när Kommunfullmäktige har tagit beslut om avveckling som frågan är avgjord och därför ska vårdnadshavare som gör skolval till förskoleklass fortsatt önska Svedjeskolan om man vill det.
 • Fredriksborgskolan öppnar på Fredriksborg till höstterminen 2024 och tar emot elever från
  förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad grundskola från årskurs 1 till årskurs 9. Eleverna som
  idag går på Daltorp Kronäng flyttar till Fredriksborgskolan från höstterminen 2024.
 • Erikslundskolan byggs om för att bli en helt nyrenoverad skola. Eleverna på högstadiet
  kommer under byggtiden gå på Fredriksborgskolan. Eleverna i F-6 kommer gå i andra lokaler, vilka är inte klart än. Renoveringen beräknas vara klar till höstterminen 2026.
 • Särlaskolan F-6 kommer till höstterminen 2024 inordnas i Byttorpskolan. Det innebär att de två
  enheterna blir en och samma och ni söker Byttorpskolan.
 • Särlaskolan 7-9 renoveras och beräknas vara klar under läsåret 2024/2025. Det blir en
  helt nyrenoverad skola med moderna lärmiljöer inomhus och utomhus.
 • Tummarpskolan byggs om med start januari 2025. Planerna är inte klara så därför finns inga
  beslut om var eleverna går i skola under renoveringstiden.

Skolvalet gäller:

 • alla barn som ska börja förskoleklass och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • elever i årskurs 3 på Kerstinsgårdskolan och Tummarpskolan (skolor med årskurs F–3) och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • elever i årskurs 6 på Borås kommunala grundskolor och som är folkbokförda i Borås Kommun
 • Barn och elever som bor i Borås Kommun men som saknar fullständigt personnummer
  (Skolplikten gäller inte för barn som är asylsökande, har ansökt om eller fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är papperslösa, trots att de räknas som bosatta i Sverige enligt skollagen. Men de har ändå samma rätt till utbildning som barn med skolplikt. Grundskoleförvaltningen uppmanar alla barn att gå i skolan.)
 • Barn med skyddad identitet ska också delta i skolvalet om de bor i Borås Kommun.

Skolvalet gäller inte:

 • Elever som redan går i Anpassad grundskola Erikslundskolan eller Anpassad grundskola Fjärding.
  Mer information om elever som är under utredning för mottagande i anpassad grundskola finns under frågor och svar Öppnas i nytt fönster.
 • Elever som går i årskurs 6 på fristående skola eller i annan kommuns skola och som är folkbokförda i Borås Kommun behöver inte delta i skolvalet utan fortsätter vanligtvis på den nuvarande skolan. Om ni däremot ändå önskar att delta i skolvalet och välja någon av våra kommunala skolor måste ni själva kontakta Placeringsenheten senast den 30 september. Brev med information om detta går ut till alla berörda vårdnadshavare i slutet av augusti.
 • Elever som är folkbokförda i annan kommun och som går årskurs 6 i någon av Borås Stads kommunala grundskolor eller i årskurs 3 på Tummarpskolan eller Kerstinsgårdskolan. Sådana elever får ett särskilt brev hem i slutet av augusti.

Undervisning för elever med hörselnedsättning

Från hösten 2021 erbjuder vi undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI) som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7. Eleverna går i klasser med normalhörande elever på Björkhöjdskolan. Specialpedagogen på Hörselteam Borås barn och ungdom på SÄS kontaktar de vårdnadshavare som de känner till och som berörs under augusti och september. Dessa barn och elever ges förtur av särskilda skäl i samband med skolvalet.

Undervisningens upplägg samt hur du ansöker om plats

Hur går skolplaceringen till?

Vi skolplacerar ditt barn utifrån era önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha en plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för skolplacering i förskoleklass

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 samt årskurs 7

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Mer information om skolplacering i skolvalet, syskonförtur och relativ närhet

När kommer beskedet om skolplats?

Under vecka 8, 2024 får alla som placerats på en kommunal skola ett placeringsbeslut med posten.

Om ni är intresserade av att söka till en fristående skola

De fristående skolorna har sina egna kösystem och urval. Därför är det viktigt att ni redan nu kontaktar den fristående skolan och ställer ditt barn i kö dit. Observera att de fristående skolorna kan ha andra urvalskriterier än de vi i Borås Stad använder. De fristående skolorna skickar ut sina egna placeringsbeslut.

Kontaktuppgifter till de fristående skolorna

De fristående skolorna skickar ut erbjudande om skolplacering tidigare än de kommunala skolorna. Då tackar ni JA till detta. När ni sedan gör skolvalet finns det två alternativ.

 1. Ni är nöjda med placeringen på den fristående skolan, då väljer ni även den fristående skolan i första hand i skolvalets e-tjänst.
 2. Ni vill hellre ha en kommunal skola. Då väljer ni en eller två kommunala skolor i skolvalet före den fristående skolan.

  Får ni sedan plats på någon av de kommunala skolorna ni valt före den fristående upphävs beslutet på den fristående skolan.

  Om ni inte får plats på någon av de kommunala skolorna ni önskat så behåller ni platsen på den fristående skolan.

Man kan inte inneha två skolplaceringar och därför inte invänta beslut om vilken kommunal skola man får och sedan bestämma sig.

Om ni ska flytta eller om barnet ska byta folkbokföringsadress

Barnets folkbokföringsadress ligger till grund för skolplaceringen.

Om ni vet att barnet ska flytta och folkbokföras på ny adress före 1 september 2024 behöver du meddela oss på Placeringsenheten. Vi behöver ha en kopia på hyresavtal eller köpekontrakt som styrker er flytt. Obs! Meddela oss senast 31 december 2023. Annars kan vi inte ta hänsyn till er nya adress inför skolplaceringen.

Skicka kopian, med en hänvisning till vilket barn ärendet gäller, senast 31 december 2023 till skolval@boras.se

Frågor och svar om skolvalet

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får och sammanställt svaren på dem:

Svar på de vanligaste frågorna om skolvalet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolval inför kommande läsår

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender