Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Centrum för flerspråkigt lärande

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) ansvarar för att ta emot elever som är nya i Sverige och ska gå i grundskola i Borås.

Nyanlända elever

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om: en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål, och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

Modersmålsundervisning

Studiehandledning på modersmål

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrum för flerspråkigt lärande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender