Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

A-resursen

A-resursen är särskild undervisningsgrupp som riktar sig till grundskolans årskurs 7-9. Upptagningsområdet är Borås Stad.

Verksamheten, som organiseras av Bodaskolan, består av sex till sju elever samt tre pedagoger och två elevassistenter. A-resursen finns i lokaler i nedervåningen på Boda vårdcentral. Adressen är Smörhulevägen 2, nedre plan med ingång på baksidan.

Utsidan på huset där A-resursen har sin verksamhet

Målgrupp

A-resursen tar emot elever i grundskolan med diagnos inom autismspektumtillstånd (AST) med extraordinära behov.

A-resursen ingår i det stöd som Borås Stads har för elever inom autsimspektrumtillstånd.

Dessa stödinsatser finns på tre nivåer:

  • Nivå 1: Stödet ges till eleven i den ordinarie hemskolan. På uppdrag av rektor ger SPKC/AST-teamet stöd för skolans arbete och utveckling i mötet med dessa elever.
  • Nivå 2: En grundskola årskurs 4-6 samt en skola 7-9 i varje stadsdel rustas för att kunna ge rätt stöd för elever med diagnos inom AST.
  • Nivå 3: För elever med extraordinära behov inom AST finns annat skolalternativ inom Borås Stad (A-resursen).

På A-resursen möts eleven av en verksamhet

  • där pedagogiken och lärandemiljön är anpassad och tydliggjord utifrån elevens individuella behov.
  • med specialpedagogisk kompetens och engagemang med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskap.
  • som kännetecknas av delaktighet och inflytande där eleven ingår i ett sammanhang.
  • där föräldrasamverkan är en viktig beståndsdel i verksamheten.
  • med tydlig struktur och rutiner.

Mål

  • Att varje elev når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
  • Att varje elev når en måluppfyllelse som ger behörighet till gymnasieskolan.

Terminer, lov och studiedagar

Läsårstiderna är de samma för alla kommunala grundskolor i Borås.

Placering

Placeringen sker huvudsakligen vid terminsstart med hänsyn till elevgrupper. Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för A-resursen i mars.

Blankett för att anmäla intresse för plats i A-resursen, särskild undervisningsgrupp Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: A-resursen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol