Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

KSU-grupp på Borgstenaskolan

Borgstenagruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever som hamnat i socioemotionella svårigheter som kan yttra sig i utagerande beteende. En placering i gruppen kan bli aktuell när svårigheterna hindrar elevens dagliga skolarbete och sociala samspel samt påverkar eleven negativt. Ansökan sker via rektor på den hemskola eleven tillhör. Särskilda stödinsatser ska vara prövade och utvärderade. Antagningen sker via Borås Stads centrala antagningsgrupp.

KSU-gruppen på Borgstenaskolan

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: KSU-grupp på Borgstenaskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender