Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Särskilda undervisningsgrupper och sjukhusundervisning

Borås Stad har särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan. Och där hemskolans insatser inte räcker till.

Alla elever i grundskolan har rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver får att nå kunskapskraven i respektive ämne. Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för utbildningen.

Vad krävs för att få särskilt stöd?

Frågan om en elev behöver särskilt stöd ska alltid utredas innan rektorn kan fatta ett beslut . Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i, eller som komplement till denna.

Senast ändrad: 2020-02-04 13.07

Ändrad av:

Dela sidan: Särskilda undervisningsgrupper och sjukhusundervisning

g q n C