Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Särskilda undervisningsgrupper och sjukhusundervisning

Borås Stad har särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) för elever som behöver särskilt stöd för att nå målen för utbildningen i grundskolan, men där hemskolans insatser inte räcker till. Alla elever i grundskolan har rätt att få den hjälp och det stöd som de behöver får att nå kunskapskraven i respektive ämne. Utöver den ledning och stimulans som alla elever ska få kan vissa elever behöva särskilt stöd för att nå målen för utbildningen.

SU-grupp Dalsjöskolan

För elever i årskurs 4-6 med diagnos inom autismspektrumtillstånd med extraordinära behov.

Information om SU-gruppen på Dalsjöskolan

SU-grupp Borgstenaskolan

För elever med extraordinära behov och elever i socioemotionella svårigheter

Information om SU-gruppen på Borgstenaskolan

SU-grupp A-resursen

För elever i årskurs 7-9 med diagnos inom autismspektrumtillstånd med extraordinära behov.

Information om A-resursen

SU-grupp kommunikationsklass

För elever med generell språkstörning.

Information om kommunikationsklass

Sjukhusskolan

För elever som är inskrivna för vård på sjukhus.

Infromation om sjukhusundervisning

Vad krävs för att få särskilt stöd?

Frågan om en elev behöver särskilt stöd ska alltid utredas innan rektorn kan fatta ett beslut. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i, eller som komplement till denna.

Senast ändrad: 2020-09-17 11.59

Ändrad av:

Dela sidan: Särskilda undervisningsgrupper och sjukhusundervisning

g q n C