Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

A-resursen

A-resursen är särskild undervisningsgrupp som riktar sig till grundskolans årskurs 7-9. Upptagningsområdet är Borås Stad.

Verksamheten består av 6-7 elever samt 3 pedagoger och 2 elevassistenter. De finns i lokaler i nedervåningen på Boda vårdcentral. Adressen är Smörhulevägen 2, nedre plan med ingång på baksidan. A-resursen organiseras av Bodaskolan.

Ingång till A-resursen

Målgrupp

A-resursen tar emot elever i grundskolan med diagnos inom autismspektumtillstånd (AST) med extraordinära behov.

A-resursen ingår i det stöd som Borås Stads har för elever inom autsimspektrumtillstånd.

Dessa stödinsatser finns på tre nivåer.

  • Nivå 1: Stödet ges till eleven i den ordinarie hemskolan. På uppdrag av rektor ger SPKC/AST-teamet stöd för skolans arbete och utveckling i mötet med dessa elever.
  • Nivå 2: En grundskola årskurs 4-6 samt en skola 7-9 i varje stadsdel rustas för att kunna ge rätt stöd för elever med diagnos inom AST.
  • Nivå 3: För elever med extraordinära behov inom AST finns annat skolalternativ inom Borås Stad (A-resursen).

På A-resursen möts eleven av en verksamhet

  • där pedagogiken och lärandemiljön är anpassad och tydliggjord utifrån elevens individuella behov.
  • med specialpedagogisk kompetens och engagemang med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskap.
  • som kännetecknas av delaktighet och inflytande där eleven ingår i ett sammanhang.
  • där föräldrasamverkan är en viktig beståndsdel i verksamheten.
  • med tydlig struktur och rutiner.

Mål

  • Att varje elev når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
  • Att varje elev når en måluppfyllelse som ger behörighet till gymnasieskolan.

Dokument:

Plan mot kränkande behandling A-resurs 2019 - 2020PDF

Terminer, lov och studiedagar

Läsårstiderna är de samma för alla kommunala grundskolor i Borås.

Placering

Placeringen sker huvudsakligen vid terminsstart med hänsyn till elevgrupper. Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för A-resursen i mars.

Blankett: Underlag för placeringPDF

Senast ändrad: 2020-07-01 10.30

Ändrad av:

Dela sidan: A-resursen

g q n C