Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Kommunikationsklass

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9. I verksamheten finns cirka 35 elever. Verksamheten tillhör Bodaskolan, men våra lokaler finns på Åkermans väg 6, i gamla regementsområdet

Kommunikationsklass

Målgrupp

Kommunikationsklass tar emot elever i grundskolan med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning. Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är av så stor omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.

Verksamheten riktar sig till elever, som efter utredning av pedagog, logoped, psykolog och kurator bedöms ha behov av placering i Kommunikationsklass. Utredningarna ska vara högst 2 år gamla förutom den pedagogiska som ska vara aktuell. Upptagningsområdet är Borås Stad och grannkommuner.

Verksamhetsplan lå 19-20PDF

Hur får man plats

Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för Kommunikationsklass. Handlingarna ska vara inne senast 1:a mars. Underlaget fylls i i samverkan mellan skola och vårdnadshavare. För grannkommunerna gäller att ansvarig för skolplacering ska ha skrivit under, då en placering är kopplad till en kostnad.

l

Självservice

Underlag för placering i särskild undervisningsgrupp


Kontakta oss

Postadress
Bodaskolan
Milstensgatan 25
507 42 BORÅS

Besöksadress
Kommunikationsklass F-9
Åkermans väg 6 BORÅS

Biträdande rektor:
Henrik Almér
Telefon: 0704-55 81 01

 

Senast ändrad: 2020-01-17 14.51

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunikationsklass

g q n C