Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Sjukhusundervisning

Sjukhusskolan hjälper barn och unga klara av skolan vid sjukhusvistelse. Sjukhusundervisning är till för att säkra skolpliktiga barns och ungas skolgång vid sjukhusvistelse. Den pedagogiska verksamheten är också ett viktigt och naturligt led i vård- och behandlingsarbetet.  

Organisation

Sjukhusskolan arbetar tillsammans med Barn- och ungdomskliniken för somatiskt sjuka (SOMA) och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP). Skollokalerna är placerade vid respektive klinik. Lärarlaget består av fyra sjukhuslärare med olika specialkompetenser.​

Bakgrund

Sjukhusskolan anordnas med stöd av 24 kap §16-19 skollagen för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl under längre tid inte kan delta i vanligt skolarbete.

Film om sjukhusundervisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, producerad av Barncancerfonden.

Mer information

Ta del av vår verksamhetsbeskrivningPDF.

Terminer, lov och studiedagar

Läsårstiderna är de samma för alla kommunala grundskolor i Borås.

Senast ändrad: 2020-01-07 22.30

Ändrad av:

Dela sidan: Sjukhusundervisning

g q n C