Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Grundskolans arbete med ett socialt hållbart Borås

Borås Stad har fått pengar av Tillväxtverket för att utveckla arbetet med att skapa ett sociallt hållbart samhälle. I Grundskoleförvaltningen pågår två projekt inom socialt hållbart Borås.

Detta är socialt hållbart Borås

Arenaskola

Arenaskola bedrivs på SJöboskolan. Projektet ska leda till en utökad samverkan med föreningslivet och att utveckla mötet med vårdnadshavarna och det föräldrsaskapsstöd som kan ges. Mer information kommer att publiceras här under våren.

Förbättrad närvaro i skolan

I samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar Grundskoleförvaltingen och alla våra skolor med att förbättra närvaron i skolan.

Stor frånvaro är en av de vanligaste orsakerna till att elever i grundskolan inte lyckas bli behöriga till gymnasiet. Därför är det viktigt att skolorna har tydliga och fungerande rutiner för att komma till rätta med elevfrånvaron.

Det är också viktigt att alla vårdnadshavare på bästa sätt stöttar sina barns skolgång.

Så här arbetar vi med att förbättra närvaron i skolan

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Grundskolans arbete med ett socialt hållbart Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol