Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning som inte når grundskolans kunskapskrav.

Elever inskrivna i anpassad grundskola får sin undervisning antingen i en anpassad grundskola eller som integrerade i grundskolan.

Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola. Namnbytet medför inga förändringar i övrigt.

Det finns två anpassade grundskolor i Borås Stad, från sommaren 2024 finns det tre:

Anpassad grundskolas två inriktningar

I anpassad grundskola kan eleven läsa enligt ämnen och/eller ämnesområden. Undervisningen inom de båda inriktningarna är anpassad både individuellt och i grupp. När en elev blir mottagen i anpassad grundskola gör vi en bedömning om eleven har möjlighet att följa inriktningen ämnen eller inriktningen ämnesområden.

Inriktningen ämnen

Eleverna läser:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • SO-ämne
 • NO-ämnen
 • teknik
 • idrott
 • hem- och konsumentkunskap
 • musik
 • bild
 • slöjd

Inriktningen ämnesområden

Undervisningen riktas mot ämnesområden och är till för elever som har större behov av stöd och hjälp. Undervisningen sker i fem ämnesområden:

 • kommunikation
 • verklighetsuppfattning
 • motorik
 • vardagsaktiviteter
 • estetisk verksamhet

Skolform

Den obligatoriska anpassad grundskola är en egen skolform år 1-9 med egna kursplaner och betygskriterier. Dessutom erbjuds eleverna ett frivilligt tionde skolår.

Efter anpassad grundskola finns det möjlighet att läsa vidare på anpassad gymnasieskola eller om du är över 20 år inom särskild utbildning för vuxna.

Placering av elever i de olika verksamheterna sker i samråd med föräldrar och med stor omsorg och noggrannhet. Vi tar hänsyn till bland annat elevens möjlighet till kunskapsinhämtning, sociala förmågor och övriga eventuella funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörningen.

Utredning och ansökan

Innan ett barn placeras i anpassad grundskola görs en utredning för att fastställa vilka behov som barnet har.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om plats till sitt barn i anpassad grundskola.

Det är rektorn på barnets skola som håller i utredningen tillsammans med samordnaren på Grundskoleförvaltningen.

Så här går utredningen inför mottagande i anpassad grundskola till

Om du vill veta mer

Har du frågor om anpassad grundskola i Borås är du välkommen att kontakta oss rektorer.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anpassad grundskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender