Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Högtalare

Mottagande i anpassad grundskola

Om personalen i förskolan eller grundskolan märker att en elev har inlärningssvårigheter och inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav kontaktas vårdnadshavaren. Skolan upprättar ett åtgärdsprogram och eventuellt särskilt stöd sätts in. Når eleven inte målen, trots särskilt stöd och extra anpassningar, har rektor ansvar att inleda ytterligare utredningar för att bedöma elevens stödbehov. Rektor ska se till att nödvändiga utredningar görs skyndsamt.

Rektor är också ansvarig för att alla nödvändiga dokument skrivs och skickas till Grundskoleförvaltningen som fattar beslut om eventuellt mottagande i anpassad grundskola.

Innan vi kan fatta belut om mottagande i anpassad grundskola gör vi fyra olika utredningar:

Pedagogisk utredning

Genomförs av skolans specialpedagog tillsammans med elevens undervisande lärare. Utredningen syftar till att klargöra om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.

Social utredning

Genomförs oftast av skolans kurator. Utredningens syfte är att visa om elevens inlärningssvårigheter beror på sociala omständigheter.

Medicinsk utredning

Genomförs av läkare. Utredningen ska ge en sammanfattande bild av elevens hälsa och bör klargöra om det finns medicinska orsaker till elevens inlärningssvårigheter.

Psykologisk utredning

Genomförs av psykolog. Utredningen ska svara på frågan om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning.

Om utredningarna visar att eleven tillhör anpassad grundskola

Om utredningarna visar att eleven har rätt att läsa enligt anpassad grundskola får vårdnadshavaren information om det. Ansvarig på Grundskoleförvaltningen informerar om hur eleven kan fullfölja sin skolplikt i anpassad grundskola eller som integrerad elev i grundskola.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mottagande i anpassad grundskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender