Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola

Elever som går i anpassad grundskola och gymnasieskola kan beviljas skolskjuts. För att få skolskjuts beviljad måste en ansökan skickas in och rektor på skolan gör en bedömning. Du som har ett barn som behöver skolskjuts måste göra en ny ansökan senast 15 april varje år.

Ansök om skolskjuts för elever i anpassad skola

  • Vårdnadshavaren fyller i blanketten "Ansökan om skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola" som finns längst ned på denna sida och skickar blanketten till skolans rektor.
  • Rektorn på respektive anpassad skola beslutar om vilka elever som har rätt till anpassad skolskjuts och i vilken form.
  • Rektorn meddelar beslut om skolskjuts till vårdnadshavare och beställer skolskjutsen.
  • Anpassad skolskjuts informerar vårdnadshavare vilka tider som bokats. Om busskort beviljats skickas det till eleven.

Det är viktigt att alla delar i beställningsblanketten fylls i. Ofullständig blankett skickas tillbaka. Det kan ta upp till 14 dagar att planera skolskjutsen efter att komplett beställning inkommit.

Regler

Elever som beviljats skolskjuts till anpassad grundskola och gymnasieskola kan vara berättigade till två resor om dagen, om inget annat är avtalat. Eleverna körs mellan skola/fritids och bostad eller till exempel korttidsvistelser. Med bostad avses elevens folkbokföringsadress. En elev kan ha flera bostadsadresser vid till exempel delad vårdnad. Vid delad vårdnad ska eleven vistas lika tid hos båda vårdnadshavarna.

Det är skolans/fritids start- och sluttider som ligger till grund för planeringen av skolskjutsresor. Resorna samplaneras i så stor utsträckning som möjligt. Resorna utförs i huvudsak av kommunens egna fordon och förarpersonal. Kommunen anlitar också Taxi och Färdtjänstfordon för dessa resor.

För dig som åker Anpassad skolskjuts

Vid skolskjutsresa ska eleven lämnas och mötas av vårdnadshavare om inget annat är överenskommet. Eleven ska vara klar i god tid innan skolskjutsen kommer. Chauffören har andra elever att hämta på turen och har inte tid att vänta.

Vårdnadshavaren ansvarar för att i god tid meddela förändringar som tex ändring av telefonnummer eller ändrat behov av hjälpmedel som ska med på resorna.

Avbokning och ändringar i skolskjutsschemat

Du måste alltid ringa och avboka elevens resor om eleven är sjuk, ledig eller av annan anledning inte ska åka med skolskjutsen. Resan ska avbokas varje dag eleven inte ska åka. Avbokning ska göras i god tid, senast 1 timme innan resan ska gå.

Om eleven inte åker med den bokade resan till skolan, kommer hemresan automatiskt tas bort. Vill du då ha en ny hemresa, måste den bokas på nytt.

Vid tillfällig ändring av tider och/eller adress måste du kontakta Anpassad skolskjuts på telefon senast 3 vardagar innan resan.

Permanenta ändringar

Om skolskjutsen behöver ändras permanent, till exempel vid flytt eller ändring i skolskjutsschemat, ska blanketten "Ansökan om skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola" som du hittar längst ned på denna sida, fyllas i igen. Den skickas till skolans rektor senast 14 dagar innan ändringen ska ske. Rektorn måste godkänna ändringen.

Skolskjuts under lov

Inför lov som är under längre tid än tre dagar ska du som har fritidsplacering och vill ha skolskjuts meddela det till skolan. Du kan använda blanketten ”Beställning av skolskjuts för elever i Anpassad grundskola och gymnasieskola under lov”. Du hittar den längst ner på denna sida. Skolan beställer skolskjutsen. Anpassad skolskjuts informerar vårdnadshavare vilka tider som bokats.

Kontakt

Öppettider: Mån-Sön, 06.00-21.00

Epost: anpassadskolskjuts@boras.se

Telefon: 033-35 50 87

Om du ringer utanför ordinarie kontorstid kopplas du till färdtjänstens beställningscentral som tar emot din avbokning. Observera att avbokningar inte får ske via mail.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola


Beställning av skolskjuts för elever i Anpassad grundskola och gymnasieskola under lov


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender