Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande & föräldraråd

Hos oss arbetar vi med elevinflytande och föräldraråd.

Elevinflytande

Elevinflytande är en viktig fråga för oss, och med stigande ålder och mognad ges eleverna möjlighet att ta ett allt större ansvar för den gemensamma miljön och de egna studierna.

Eleverna har klassråd en gång per månad och gemensamt elevråd vid två tillfällen per termin.

Elevskyddsombud som genomgår utbildning och deltar vid arbetsmiljörond utses bland eleverna i årskurs 7-9.

Föräldraråd

Varje nytt läsår utses ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolan. Rådet sammanträder två gånger per termin och är en viktig samarbetspartner för oss på skolan.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande & föräldraråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol