Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Borås Stads logotyp, till startsidan
Högtalare

Anpassad grundskola Fredriksborg har sina lokaler i nybyggda Fredriksborgskolan. Undervisningen sker (med undantag för övningsämnen) i hemklassrum där en klasslärare leder arbetet. Personaltätheten är hög och förutom läraren följer en eller flera elevassistenter eleverna under hela skoldagen.

Anpassad grundskola är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret. Eleverna behöver av olika anledningar gott om tid för sitt lärande. Undervisningen sker i små grupper och anpassas efter individuella förutsättningar. Arbetssätten är konkreta, strukturerade och strävar efter att innefatta så många sinnen som möjligt.

Verksamheten genomsyras av ett förberedande förhållningssätt som är anpassat utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Användande av AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) såsom tecken som stöd och bildstöd, är utbrett och det finns tillgång till olika digitala hjälpmedel för att locka till språk och kommunikation.

På anpassad grundskola strävar vi efter att alla elever ska nå så långt som möjligt och känna sig självständiga. Därför anpassar vi gruppindelningen utifrån de behov som finns för att säkerställa både relationer och kvalitet i undervisiningen. Samtidigt som eleven har möjlighet till att känna trygghet i sin klass och i sitt hemklassrum så finns det möjlighet till att utmanas i andra sammanhang såsom tvärgrupper inom vissa ämnen.

En utvärdering av elevens kunskapsinhämtning sker kontinuerligt och undervisning och gruppindelning anpassas utifrån denna avstämning.

Vi samarbetar med grundskolan i planeringen av friluftsdagar och andra större aktiviteter och även undervisning kan komma att ske i grundskolan för att utmana våra elever på rätt nivå kunskapsmässigt.

I flera av våra praktisk-estetiska ämnen undervisar grundskolans pedagoger vilket ökar samsynen och vi-känslan på skolan.

Om anpassad grundskola i Borås

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Om skolan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol